Κατάλογος: Σειρές Μαθημάτων - Courses

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Σειρές Μαθημάτων

Στο κείμενο αυτό δίνουμε συνοπτικά, ένα κατάλογο με τις σειρές Μαθημάτων, που περιλαμβάνει το Σύστημα, αυτή τη στιγμή.

Μαθήματα Λογιστικής

Εισαγωγή στη Λογιστική-Διπλογραφικό Σύστημα

Ωρες: 20-40
Μήνες: 3
Τιμή: 260 €
Προκ/λη: 80 € +6 Δόσεις: 30 €

Τιμή Μετρητοίς: 200 €
Κωδικός: 0101001
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εισαγωγή στη Λογιστική(Διπλογραφικό) και τη Μισθοδοσία

Ωρες: 40-55
Μήνες: 4
Τιμή: 383 €
Προκ/λη: 110€ +7 Δόσεις: 39 €

Τιμή Μετρητοίς: 290 €
Κωδικός: 0101002
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Τήρηση Βιβλίων - Διπλογραφικά

Ωρες: 50-60
Μήνες: 4
Τιμή: 300 €
Προκ/λη: 90 € +6 Δόσεις: 35 €

Τιμή Μετρητοίς: 230 €
Κωδικός: 0101003
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικά και Στοιχεία Μισθοδοσίας

Ωρες: 60-75
Μήνες: 6
Τιμή: 397 €
Προκ/λη: 110 € +7 Δόσεις: 41 €

Τιμή Μετρητοίς: 330 €
Κωδικός: 0101004
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Μηχ/νη Λογιστική - Διπλογραφικό

Ωρες: 60-90
Μήνες: 6
Τιμή: 480 €
Προκ/λη: 120 € +8 Δόσεις: 45 €

Τιμή Μετρητοίς: 370 €
Κωδικός: 0101006
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Μηχ/νη Λογιστική (Διπλογραφικό) και Στοιχεία Μισθοδοσίας

Ωρες: 70-100
Μήνες: 6
Τιμή: 610 €
Προκ/λη: 120 € +7 Δόσεις: 70 €

Τιμή Μετρητοίς: 465 €
Κωδικός: 0101007
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εξάσκηση στη Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικά

Ωρες: -
Μήνες: 3
Τιμή: 30 €
Τιμή Μετρητοίς: 30 €
Κωδικός: 0101008
Μαθήματα Λογιστικής με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης

Εισαγωγή στη Λογιστική-Διπλογραφικό Σύστημα
με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης ...υπό ανάπτυξη !!!

Ωρες: 20-40
Μήνες: 3
Τιμή: 340 €
Προκ/λη: 100 € +6 Δόσεις: 40 €

Τιμή Μετρητοίς: 270 €
Κωδικός: 0102001
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εισαγωγή στη Λογιστική(Διπλογραφικό) και τη Μισθοδοσία
με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης ...υπό ανάπτυξη !!!

Ωρες: 40-55
Μήνες: 4
Τιμή: 460 €
Προκ/λη: 110€ +7 Δόσεις: 50 €

Τιμή Μετρητοίς: 370 €
Κωδικός: 0102002
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Τήρηση Βιβλίων - Διπλογραφικά
με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης ...υπό ανάπτυξη !!!

Ωρες: 50-60
Μήνες: 4
Τιμή: 380 €
Προκ/λη: 110 € +6 Δόσεις: 45 €

Τιμή Μετρητοίς: 300 €
Κωδικός: 0102003
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικά και Στοιχεία Μισθοδοσίας
με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης ...υπό ανάπτυξη !!!

Ωρες: 60-75
Μήνες: 6
Τιμή: 484 €
Προκ/λη: 120 € +7 Δόσεις: 52 €

Τιμή Μετρητοίς: 400 €
Κωδικός: 0102004
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Μηχ/νη Λογιστική - Διπλογραφικό
με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης ...υπό ανάπτυξη !!!

Ωρες: 60-90
Μήνες: 6
Τιμή: 560 €
Προκ/λη: 120 € +8 Δόσεις: 55 €

Τιμή Μετρητοίς: 440 €
Κωδικός: 0102006
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Μηχ/νη Λογιστική (Διπλογραφικό) και Στοιχεία Μισθοδοσίας
με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης ...υπό ανάπτυξη !!!

Ωρες: 70-100
Μήνες: 6
Τιμή: 690 €
Προκ/λη: 130 € +7 Δόσεις: 80 €

Τιμή Μετρητοίς: 535 €
Κωδικός: 0102007
Αναλυτικό Περιεχόμενο και ΕικόνεςΜαθήματα Μισθοδοσίας

Μισθοδοσία - Εργατικά

Ωρες: 30-40
Μήνες: 2
Τιμή: 278 €
Προκ/λη: 80 € +6 Δόσεις: 33 €

Τιμή Μετρητοίς: 210 €
Κωδικός: 0150001
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εργασία με το Πρόγραμμα Εργάνη
...υπό ανάπτυξη !!!

Ωρες: 20-30
Μήνες: 1
Τιμή (Μόνο μετρητοίς): 190 €
Κωδικός: 0150010
Αναλυτικό Περιεχόμενο και ΕικόνεςΜαθήματα Εμπορικής Διαχείρισης (ERP)

Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Εργασίες Γραφείου

Ωρες: 20-30
Μήνες: 2
Τιμή: 260 €
Προκ/λη: 80 € +6 Δόσεις: 30 €

Τιμή Μετρητοίς: 200 €
Κωδικός: 0201001
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Στοιχεία Λογιστικής

Ωρες: 35-50
Μήνες: 3
Τιμή: 363 €
Προκ/λη: 90 € +7 Δόσεις: 39 €

Τιμή Μετρητοίς: 300 €
Κωδικός: 0201002
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Στοιχεία Μισθοδοσίας

Ωρες: 35-50
Μήνες: 3
Τιμή: 380 €
Προκ/λη: 80 € +6 Δόσεις: 50 €

Τιμή Μετρητοίς: 310 €
Κωδικός: 0201003
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εμπορική Διαχείριση (ERP) Στοιχεία Λογιστικής και Μισθοδοσίας

Ωρες: 45-60
Μήνες: 4
Τιμή: 460 €
Προκ/λη: 110 € +7 Δόσεις: 50 €

Τιμή Μετρητοίς: 370 €
Κωδικός: 0201004
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Στοιχεία Web Design

Ωρες: 35-50
Μήνες: 4
Τιμή: 360 €
Προκ/λη: 90 € +6 Δόσεις: 45 €

Τιμή Μετρητοίς: 300 €
Κωδικός: 0201005
Αναλυτικό Περιεχόμενο και ΕικόνεςΔιαχείριση Επιχείρησης με ERP
...υπό ανάπτυξη !!!

Ωρες: 40-60
Μήνες: 3
Τιμή: 450 €
Προκ/λη: 150 € +6 Δόσεις: 50 €

Τιμή Μετρητοίς: 350 €
Κωδικός: 0202001
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Διαχείριση Επιχείρησης με ERP και Στοιχεία Λογιστικής
...υπό ανάπτυξη !!!

Ωρες: 40-75
Μήνες: 4
Τιμή: 548 €
Προκ/λη: 170 € +6 Δόσεις: 63 €

Τιμή Μετρητοίς: 450 €
Κωδικός: 0202002
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Διαχείριση Επιχείρησης με ERP και Στοιχεία Μισθοδοσίας
...υπό ανάπτυξη !!!

Ωρες: 40-75
Μήνες: 4
Τιμή: 548 €
Προκ/λη: 170 € +6 Δόσεις: 63 €

Τιμή Μετρητοίς: 450 €
Κωδικός: 0202003
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Διαχείριση Επιχείρησης με ERP Στοιχεία Λογιστικής και Μισθοδοσίας
...υπό ανάπτυξη !!!

Ωρες: 60-90
Μήνες: 5
Τιμή: 652 €
Προκ/λη: 190 € +6 Δόσεις: 77 €

Τιμή Μετρητοίς: 550 €
Κωδικός: 0202004
Αναλυτικό Περιεχόμενο και ΕικόνεςΜαθήματα Προγραμματισμού Υπολογιστών

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό

Ωρες: 15-20
Μήνες: 2
Τιμή - Μόνο Μετρητοίς: 120 €
Κωδικός: 0300001
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C

Ωρες: 40-50
Μήνες: 4
Τιμή: 238 €
Προκ/λη: 70 € +6 Δόσεις: 28 €

Τιμή Μετρητοίς: 180 €
Κωδικός: 0301001
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C++

Ωρες: 50-70
Μήνες: 4
Τιμή: 284 €
Προκ/λη: 80 € +6 Δόσεις: 34 €

Τιμή Μετρητοίς: 220 €
Κωδικός: 0301002
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Java

Ωρες: 50-70
Μήνες: 4
Τιμή: 284 €
Προκ/λη: 80 € +6 Δόσεις: 34 €

Τιμή Μετρητοίς: 220 €
Κωδικός: 0302002
Αναλυτικό Περιεχόμενο και ΕικόνεςΠρογραμματισμός - Πληροφορική ΜΟΝΟ για Σπουδαστές

C++ Programming και Πληροφορική ΜΟΝΟ για Σπουδαστές

Ωρες: 120-150
Μήνες: 12
Τιμή - Μόνο Μετρητοίς: 140 €
Κωδικός: 0320001
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες


Επιπλέον με αυτή τη Σειρά Μαθημάτων παρέχονται Δωρεάν οι ακόλουθες Σειρές:

Κωδικός: 0320010 Τίτλος: Προγραμματισμός: Εισαγωγικές Πληροφορίες
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Κωδικός: 0320011 Τίτλος: Συστήματα Αρίθμησης - Αριθμοί σε Υπολογιστή
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Κωδικός: 0320012 Τίτλος: Αλγεβρα Bool - Λογικές Πύλες
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Java Programming και Πληροφορική ΜΟΝΟ για Σπουδαστές

Ωρες: 120 - 150
Μήνες: 12
Τιμή - Μόνο Μετρητοίς: 140 €
Κωδικός: 0320002
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες


Επιπλέον με αυτή τη Σειρά Μαθημάτων παρέχονται Δωρεάν οι ακόλουθες Σειρές:

Κωδικός: 0320010 Τίτλος: Προγραμματισμός: Εισαγωγικές Πληροφορίες
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Κωδικός: 0320011 Τίτλος: Συστήματα Αρίθμησης - Αριθμοί σε Υπολογιστή
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Κωδικός: 0320012 Τίτλος: Αλγεβρα Bool - Λογικές Πύλες
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Μαθήματα Web Design

Εισαγωγή στο Web Design με HTML-CSS

Ωρες: 25-40
Μήνες: 2
Τιμή: 170 €
Προκ/λη: 70 € +4 Δόσεις: 25€

Τιμή Μετρητοίς: 130 €
Κωδικός: 0401001
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Web Design Professional με HTML-CSS

Ωρες: 40-60
Μήνες: 3
Τιμή: 260 €
Προκ/λη: 80 € +6 Δόσεις: 30 €

Τιμή Μετρητοίς: 200 €
Κωδικός: 0402001
Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Web Design Professional με HTML-CSS και Στοιχεία JavaScript

Ωρες: 50-75
Μήνες: 4
Τιμή: 380 €
Προκ/λη: 100 € +7 Δόσεις: 40 €

Τιμή Μετρητοίς: 290 €
Κωδικός: 0402002
Αναλυτικό Περιεχόμενο και ΕικόνεςΗ ένδειξη Ωρες, δηλώνει πόσες περίπου Ωρες, χρειάζονται για να ολοκληρωθούν τα Μαθήματα και εξαρτώνται προφανώς, από τη ταχύτητα του σπουδαστή, τις προηγούμενες γνώσεις που έχει κλπ

Η ένδειξη Μήνες, δηλώνει σε πόσους μήνες, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, η κάθε σειρά Μαθημάτων. Σημειώνουμε, πως σε περιπτώσεις, που ο Σπουδαστής έχει πρόβλημα χρόνου, δίνουμε πάντοτε παράταση, μέσα σε λογικά πλαίσια. Με άλλα λόγια, όχι να θέλει να τελειώσει σε πέντε χρόνια !!!

Η ένδειξη Τιμή, περιέχει τη Τιμή της Σειράς Μαθημάτων. Η πληρωμή γίνεται, με σχετικά μικρή προκαταβολή και εξόφληση, σε περιπου 6 Δόσεις.

Η ένδειξη Μετρητοίς, περιέχει μία αρκετά χαμηλότερη Τιμή. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο, για όσους έχουν τη δυνατότητα, να πληρώσουν ολόκληρο το ποσόν.

Ειδικές Τιμές, για Ανέργους και Φοιτητές. Στη προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τη κατάσταση που υπάρχει σήμερα, παρέχουμε ειδικές Τιμές, για Ανέργους και Φοιτητές. Για πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζι μας, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση, info@eurologicstudies.gr

Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Παρέχουμε τη δυνατότητα, σε έναν υποψήφιο σπουδαστή, να παρακολουθήσει το πρώτο Μάθημα Δωρεάν , να αποκτήσει μία εικόνα, πως γίνεται το Μάθημα και αν τον ικανοποιεί, μπορεί να πληρώσει και να συνεχίσει.

Για να γίνει αυτό, παρακαλώ στείλτε μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr, να σας στείλουμε οδηγίες.

Εμπορική Διαχειρίση (ERP) και Λογιστικά

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός και Πληροφορική, ΜΟΝΟ για Σπουδαστές