Διαχείριση Επιχείρησης με ERP και Στοιχεία Λογιστικής

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Σελίδα: Υπό Ανάπτυξη

Περιεχόμενο Μαθήματος - Εικόνες

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν συνέχεια της σειράς Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Εργασίες Γραφείου

Όπως είναι γνωστό, τα προγράμματα Enterprise Resource Planning (ERP), είναι μία κατηγορία προγραμμάτων, δηλαδή ολοκληρωμένες εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, με σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών, που σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, από το σχεδιασμό της παραγωγής, μέχρι τη προώθηση και παρακολούθηση των πωλήσεων.

Με το ξεκίνημα, κάνουμε μία υπενθύμιση, των στοιχείων που συνθέτουν, ένα πακέτο προγραμμάτων ERP, δηλαδή των προγραμμάτων Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Τιμολόγηση, Παραγγελίες, Παραγωγή κλπ.

Στη συνέχεια ασχολούμεθα αναλυτικά, με το τρόπο αξιοποίησης κάθε προγράμματος, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες που προκύπτουν, από τις ιδιαιτερότητες που δημιουργεί το είδος της δραστηριότητας, διαφόρων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα Αποθήκη ασχολούμεθα με τις Ζώνες Τιμών, με την Εξαγωγή Οικονομικών Στοιχείων ανά Είδος και με τη παρακολούθηση και διαχείριση υλικών που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα, ασχολούμεθα με τη παρακολούθηση υλικών που έχουν Ημερομηνία Λήξης, υλικών που προσφέρονται σε διαφορετικές Συσκευασίες, υλικών που προσφέρονται σε διαφορετικά μεγέθη, υλικών που αναλύονται κατά Χρώμα και Μέγεθος, με τη παρακολούθηση και διαχείριση προιόντων τεχνολογίας κλπ.

Στο πρόγραμμα Πελάτες, ασχολούμεθα, με την εξαγωγή οικονομικών στοιχείων, που αφορούν, τους τζίρους των Πελατών , τη χρήση της Ζώνης Τιμών, για τη παροχή καλύτερων τιμών, σε πελάτες που κάνουν μεγάλους τζίρους και στοιχείων που αφορούν το CRM, το Customer Relationship Management, δηλαδή τη συλλογή στοιχείων ανά πελάτη, που επιτρέπουν στην επιχείρηση, να προσαρμόζει αυτά που παρέχει στις ανάγκες του, με σκοπό, να κερδίζει το πελάτη.

Στο πρόγραμμα Προμηθευτές, ασχολούμεθα με την εξαγωγή και καταγραφή, οικονομικών και άλλων στοιχείων, που επιτρέπουν την αξιολόγηση κάθε Προμηθευτή, από την επιχείρηση.

Στο Πρόγραμμα Παραγωγής, καταχωρούμε τη παραγωγή διαφόρων υλικών, που μετατρέπουν τις πρώτες ύλες, που είναι καταχωρημένες στην Αποθήκη, σε Τελικά προιόντα.

Στο πρόγραμμα Παραγγελίες, γίνεται η καταχώρηση των Παραγγελιών, των Πελατών, καθώς και των Παραγγελιών στους Προμηθευτές,<.b> καθώς και η Ανάλυση των Παραγγελιών. Από την Ανάλυση προκύπτουν χρήσιμα στοιχεία, που επιτρέπουν τη καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών, όπως είναι ο Πίνακας MRP, Πίνακας Απαιτήσεων Υλικών, Material Requirements Planning

Στη Τιμολόγηση, ασχολούμεθα με διάφορους τρόπους επιλογής των Τιμών, των διαφόρων υλικών, τα πλεονεκτήματα και τις ευκολίες που παρέχουν.

Παράλληλα γίνεται και μία εισαγωγή, στο HRM Human Resource Management, που είναι μία κρίσιμη παράμετρος, για κάθε επιχείρηση.

κλπ
κλπ ..

Στη συνέχεια γίνεται μία Εισαγωγή στη Λογιστική. Καταγράφουμε συνοπτικά, την ύλη της Λογιστικής που αναπτύσσεται:

Αρχίζουμε με την απαραίτητη θεωρία. Ασχολούμεθα με Λογαριασμούς της Λογιστικής, το Λογιστικό Σχέδιο κλπ. Μαθαίνουμε το Μηχανισμό του ΦΠΑ, από τη πλευρά της Λογιστικής και τη Δημιουργία των βασικών καταχωρήσεων της Λογιστικής. Μαθαίνουμε να δημιουργούμε Λογιστικά Άρθρα Αγορών, Πωλήσεων, Εισπράξεων, Πληρωμών, Γενικών Εξόδων και Παγίων.

Εικόνα από το Μάθημα

Κάνουμε μερικές ασκήσεις δημιουργίας Λογιστικών Άρθρων και τα καταχωρούμε στο πρόγραμμα, με σκοπό την εξοικείωση.

Ασχολούμεθα με τα είδη των Παραστατικών, τη χρήση τους και τα χαρακτηριστικά τους.

Τέλος ασχολούμεθα με τους τύπους, που δίνουν τα Οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης. Οι τύποι χρησιμοποιούνται, για το κλείσιμο του ισολογισμού.

Εικόνα από το Μάθημα

Γίνονται αρκετές ασκήσεις, σε ένα πρόγραμμα Μηχ/νης Λογιστικής, που παρέχεται μαζί με όλο το υλικό του Σεμιναρίου. Ο σκοπός ΔΕΝ είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε το πρόγραμμα.

Εικόνα από το Μάθημα

Χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα σαν εργαλείο, για να μάθουμε να δημιουργούμε το Λογιστικό περιεχόμενο.

Εικόνα από το Μάθημα

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr