Διαχείριση Επιχείρησης με ERP και Στοιχεία Μισθοδοσίας

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Σελίδα: Υπό Ανάπτυξη

Περιεχόμενο Μαθήματος - Εικόνες

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν συνέχεια της σειράς Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Εργασίες Γραφείου

Όπως είναι γνωστό, τα προγράμματα Enterprise Resource Planning (ERP), είναι μία κατηγορία προγραμμάτων, δηλαδή ολοκληρωμένες εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, με σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών, που σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, από το σχεδιασμό της παραγωγής, μέχρι τη προώθηση και παρακολούθηση των πωλήσεων.

Με το ξεκίνημα, κάνουμε μία υπενθύμιση, των στοιχείων που συνθέτουν, ένα πακέτο προγραμμάτων ERP, δηλαδή των προγραμμάτων Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Τιμολόγηση, Παραγγελίες, Παραγωγή κλπ.

Στη συνέχεια ασχολούμεθα αναλυτικά, με το τρόπο αξιοποίησης κάθε προγράμματος, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες που προκύπτουν, από τις ιδιαιτερότητες που δημιουργεί το είδος της δραστηριότητας, διαφόρων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα Αποθήκη ασχολούμεθα με τις Ζώνες Τιμών, με την Εξαγωγή Οικονομικών Στοιχείων ανά Είδος και με τη παρακολούθηση και διαχείριση υλικών που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα, ασχολούμεθα με τη παρακολούθηση υλικών που έχουν Ημερομηνία Λήξης, υλικών που προσφέρονται σε διαφορετικές Συσκευασίες, υλικών που προσφέρονται σε διαφορετικά μεγέθη, υλικών που αναλύονται κατά Χρώμα και Μέγεθος, με τη παρακολούθηση και διαχείριση προιόντων τεχνολογίας κλπ.

Στο πρόγραμμα Πελάτες, ασχολούμεθα, με την εξαγωγή οικονομικών στοιχείων, που αφορούν, τους τζίρους των Πελατών , τη χρήση της Ζώνης Τιμών, για τη παροχή καλύτερων τιμών, σε πελάτες που κάνουν μεγάλους τζίρους και στοιχείων που αφορούν το CRM, το Customer Relationship Management, δηλαδή τη συλλογή στοιχείων ανά πελάτη, που επιτρέπουν στην επιχείρηση, να προσαρμόζει αυτά που παρέχει στις ανάγκες του, με σκοπό, να κερδίζει το πελάτη.

Στο πρόγραμμα Προμηθευτές, ασχολούμεθα με την εξαγωγή και καταγραφή, οικονομικών και άλλων στοιχείων, που επιτρέπουν την αξιολόγηση κάθε Προμηθευτή, από την επιχείρηση.

Στο Πρόγραμμα Παραγωγής, καταχωρούμε τη παραγωγή διαφόρων υλικών, που μετατρέπουν τις πρώτες ύλες, που είναι καταχωρημένες στην Αποθήκη, σε Τελικά προιόντα.

Στο πρόγραμμα Παραγγελίες, γίνεται η καταχώρηση των Παραγγελιών, των Πελατών, καθώς και των Παραγγελιών στους Προμηθευτές,<.b> καθώς και η Ανάλυση των Παραγγελιών. Από την Ανάλυση προκύπτουν χρήσιμα στοιχεία, που επιτρέπουν τη καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών, όπως είναι ο Πίνακας MRP, Πίνακας Απαιτήσεων Υλικών, Material Requirements Planning

Στη Τιμολόγηση, ασχολούμεθα με διάφορους τρόπους επιλογής των Τιμών, των διαφόρων υλικών, τα πλεονεκτήματα και τις ευκολίες που παρέχουν.

Παράλληλα γίνεται και μία εισαγωγή, στο HRM Human Resource Management, που είναι μία κρίσιμη παράμετρος, για κάθε επιχείρηση.

κλπ
κλπ ..

Στη συνέχεια γίνεται μία Εισαγωγή στη Μισθοδοσία. Καταγράφουμε συνοπτικά, την ύλη της Μισθοδοσίας που αναπτύσσεται:

Νόμιμο και Συμβατικό Ωράριο, Νόμιμος και Συμβατικός Μισθός, Μικτός και Καθαρός Μισθός, Ασφαλιστικές Εισφορές, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

Εικόνα από το Μάθημα

Τακτικές και Εκτακτες Αποδοχές, Οικιοθελείς Παροχές, Βασική Αμοιβή και Επιδόματα, Υπολογισμός Αμοιβής Εργαζομένου.

Εισαγωγή στα Δώρα Εορτών, Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων.

Εισαγωγή στις Αδειες - Κανονική Αδεια, Υπολογισμός Ημερών Κανονικής Αδείας, Αποδοχές και Επίδομα Αδείας, Υπολογισμός Αποδοχών – Επιδόματος Υπαλλήλων και Εργατών

Εικόνα από το Μάθημα

Λύση Σύμβασης Εργασίας – Περιπτώσεις – Προυποθέσεις, Παράγοντες που καθορίζουν την Αποζημίωση, Ποσά αποζημίωσης Υπαλλήλων και Εργατών.

Σε όλα αυτά τα θέματα γίνονται ασκήσεις και σε όλες τις Ασκήσεις παρέχονται οι απαντήσεις.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr