Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Στοιχεία Web Design

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Περιεχόμενο Μαθήματος - Εικόνες

Ζούμε σε μία εποχή, που η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της Ελληνικής Οικονομίας, έχει γίνει θέμα Διεθνώς. Η λύση είναι η οργάνωση από τη πλευρά των επιχειρήσεων και του κράτους και η καλή κατάρτιση από τη πλευρά των εργαζομένων.

Εικόνα από το Μάθημα

Η καλή γνώση των μηχανισμών της αγοράς από έναν εργαζόμενο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ανεύρεση εργασίας και αποδοτική εργασία σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

Ο εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά όλους τους μηχανισμούς, να ξέρει πως γίνεται κάθε ενέργεια, να παίρνει γρήγορα τις σωστές αποφάσεις, να κινείται γρήγορα, σωστά, αποδοτικά, για τον ίδιο και για την επιχείρηση.

Στη συνέχεια δίνουμε αναλυτικά, την ύλη των μαθημάτων.

Εικόνα από το Μάθημα

Τα μαθήματα ξεκινούν με μία Γενική Ενημέρωση, που αφορά την Οργάνωση και Λειτουργία της Αγοράς. Ανάγκη για ύπαρξη της αγοράς, Οικονομικές Μονάδες, Επιχειρήσεις. Λειτουργία Εμπορικής επιχείρησης και επιχείρησης Παραγωγής Προϊόντων. Ατομικές και Εταιρικές επιχειρήσεις. Γενικές πληροφορίες για τις εταιρίες. Εκπροσώπηση και Δέσμευση των εταιριών. Στοιχεία που προσδιορίζουν μια επιχείρηση. Παραστατικά: Αποδεικτικά Στοιχεία των Συναλλαγών. Παραστατικά: Γενικά Χαρακτηριστικά.

Μηχανισμός του ΦΠΑ. Συντελεστές και Παραδείγματα υπολογισμού του Φόρου.

Εργασίες που γίνονται, μέσα από τα Γραφεία των επιχειρήσεων.

Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων με Ιδιώτες Καταναλωτές. Διαδικασία Πώλησης Εμπορευμάτων. Αποστολή Υλικών. Έκδοση Δελτίου Αποστολής, Χειρόγραφα. Παράδοση Εμπορευμάτων. Απόδειξη Παραλαβής. Πώληση Εμπορευμάτων που έχουν σταλεί σε πελάτες. Έκδοση Τιμολογίου Πώλησης Χειρόγραφα. Αποστολή Εμπορευμάτων με ταυτόχρονη Πώληση. Έκδοση Τιμολογίου Δ.Αποστολής Χειρόγραφα. Ασκήσεις έκδοσης Παραστατικών, Χειρόγραφα.

Εικόνα από το Μάθημα

Πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων. Τραπεζικοί Λογαριασμοί, μεταφορά χρημάτων μέσω Internet. Λογαριασμοί Όψεως – Επιταγές. Χαρακτηριστικά των Επιταγών. Έκδοση Επιταγής. Είσπραξη Επιταγής. Μεταχρονολογημένες επιταγές – Πίστωση στις πωλήσεις. Μεταβίβαση επιταγής. Παραλαβή και σύντομη εξέταση επιταγής. Ακάλυπτη επιταγή. Δίγραμμες επιταγές – Συναλλαγές άνω των 15.000.

Ασκήσεις εξοικείωσης με της επιταγές και σύντομου ελέγχου, για εντοπισμό πιθανών προβλημάτων.

Οργάνωση και Διαχείριση των Πληροφοριών. Η ανάγκη για οργάνωση των πληροφοριών. Οργάνωση των πληροφοριών σε καρτέλες – χειρόγραφα. Οργάνωση Καρτελών σε Αρχεία. Δημιουργία Καρτέλας Πελάτη – χειρόγραφα. Ενημέρωση χειρόγραφης καρτέλας. Χρήση υπολογιστών για αρχειοθέτηση. Είδη πληροφοριών, σε Ηλεκτρονικές καρτέλες.

Εικόνα από το Μάθημα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Πελάτες. Τα πρώτα πλεονεκτήματα της Μηχανογράφησης. Aσκήσεις με χειρόγραφες καρτέλες, με σκοπό οι σπουδαστές, να δουν τις δυσκολίες και στη συνέχεια, να αντιληφθούν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της μηχανογράφησης.

Εργασία με προγράμματα Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη. Τα μαθήματα ξεκινούν από τη περιγραφή κάθε τύπου καρτέλας, εξηγούν για παράδειγμα τι είναι η Αναλυτικά Κίνηση και ποια τα χαρακτηριστικά της. Τονίζονται τα στοιχεία εκείνα, που είναι κοινά σε όλα τα προγράμματα Μηχανογράφησης.

Οι σπουδαστές κάνουν ασκήσεις, για δημιουργία Νέων καρτελών, για εντοπισμό Καρτελών, δηλαδή πληροφοριών, με διάφορους τρόπους, με Ονομασία, με Κωδικό κλπ. Εξοικειώνονται με τους όρους Χρέωση και Πίστωση καρτέλας Πελάτη, Προμηθευτή και Εισαγωγή, Εξαγωγή στην Αποθήκη. Μαθαίνουν τον τρόπο ενημέρωσης Καρτέλας Πελάτη, Προμηθευτή και Αποθήκης, για διάφορες περιπτώσεις συναλλαγών.

Μαθαίνουν να κάνουν βασικές επεξεργασίες, όπως είναι η εκτύπωση Καταλόγων με επιλογή Υπολοίπων κλπ.

Εικόνα από το Μάθημα

Τιμολόγηση Μηχανογραφικά – Παραλαβές Εμπορευμάτων. Οι σπουδαστές με κινούμενες εικόνες και animations, πληροφορούνται, πια είναι η διάταξη που απαιτείται για έκδοση Παραστατικών Μηχανογραφικά: Υπολογιστής, Φορολογικός Μηχανισμός, Εκτυπωτής, Πακέτο Προγραμμάτων και το ρόλο κάθε στοιχείου.

Ενημερώνονται για τα πλεονεκτήματα παρέχει η εργασία με αυτό το τρόπο.

Μαθαίνουν το μηχανισμό έκδοσης Παραστατικών και καταχώρησης Αγοράς Εμπορευμάτων, που αφορούν Πωλήσεις, Ακυρώσεις Πωλήσεων, Αγορές και γενικά Διακίνηση Εμπορευμάτων. Ολες οι κινήσεις Μηχανογραφικά.

Κάνουν ασκήσεις σ αυτό. Παράλληλα αποκτούν κάποιες επιπλέον γνώσεις, σημαντικές για την εργασία τους, όπως είναι η ενημέρωση για τις σειρές Παραστατικών και τη χρήση τους, πως γίνονται παραδόσεις εμπορευμάτων με Συγκεντρωτικό Δελτίο κλπ.

Εικόνα από το Μάθημα

Ο στόχος δεν είναι να μάθουν, τους χειρισμούς κάποιου συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά τους μηχανισμούς, με τους οποίους γίνονται αυτές οι εργασίες σε όλα τα προγράμματα και τι προσφέρουν. Σωστή έκδοση Παραστατικών, με ταυτόχρονη ενημέρωση καρτελών Πελάτη, Αποθήκης κλπ.

Αρχείο Υπηρεσιών και Τιμολόγια Υπηρεσιών Μηχανογραφικά. Οι σπουδαστές μαθαίνουν τι είναι το Αρχείο Υπηρεσιών και το Μηχανισμό Έκδοσης Τιμολογίων Υπηρεσιών Μηχανογραφικά. Κάνουν ασκήσεις σ αυτά.

Πρωτόκολλο – Παρακολούθηση Εγγράφων. Οι σπουδαστές μαθαίνουν τι είναι το Πρωτόκολλο, πως γίνεται η καταγραφή και παρακολούθηση της Διακίνησης εγγράφων σε ένα γραφείο και μία επιχείρηση. Κάνουν ασκήσεις σ αυτό.

Εικόνα από το Μάθημα

Διευθυνσιογράφος. Οι σπουδαστές μαθαίνουν τι είναι ένας Διευθυνσιογράφος και πως αξιοποιείται. Κάνουν ασκήσεις σ αυτό.

Δίκτυα Υπολογιστών. Οι σπουδαστές μαθαίνουν τι είναι τα Δίκτυα υπολογιστών και τι προσφέρουν στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Μαθαίνουν πως βελτιώνουν τη παραγωγικότητα μιας επιχείρησης. Κάνουν ασκήσεις σ αυτό.

Εμπορική Αλληλογραφία. Εισαγωγή στην Εμπορική Αλληλογραφία. Παραδείγματα, Ασκήσεις. Δημιουργία Προσφορών, Δημιουργία και Αποστολή Εμπορικών Επιστολών.

Στη συνέχεια γίνεται μία Εισαγωγή στo Web Design.

Καταγράφουμε συνοπτικά, την ύλη που αναπτύσσεται:

Οι ιστοσελίδες, στην ουσία, είναι απλά κείμενα, στα οποία έχουν προστεθεί απλές εντολές, που τα διαμορφώνουν, προσθέτουν Εικόνες, Πίνακες και άλλα χρήσιμα στοιχεία Σ αυτή τη Σειρά Μαθημάτων, μαθαίνουμε τα ακόλουθα:

Εισαγωγή στη Γλώσσα HTML, που είναι η κύρια Γλώσσα δημιουργίας Ιστοσελίδων, Πως δουλεύει ένας Browser, Επίσκεψη σε Site – Λεπτομέρειες, Δημιουργία Εγγράφου HTML. Ανοιγμα Τοπικά, Βασική Δομή Εγγράφου HTML, Κείμενο σε Εγγραφο HTML. Συστατικά Στοιχεία Κειμένου, Περιγραφή του Προβλήματος δημιουργίας Εγγράφου HTML, Προσαρμογή Κειμένου στις Διαστάσεις του Παραθύρου, Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Εικόνα από το Μάθημα

Προσθήκη Παραγράφου σε Κείμενο. Χαρακτήρες Bold κλπ. Επικεφαλίδες h1 έως h6 Brake για Αλλαγή Γραμμής.

Απλή Εισαγωγή Εικόνας. Προσθήκη Link σε έγγραφο. Δέσμη Εγγράφων HTML. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Στη συνέχεια κάνουμε μία εισαγωγή στη CSS, που είναι μία Γλώσσα Μορφοποίησης. Εισαγωγή στη CSS. Προσθήκη Εντολών CSS - σε έγγραφο HTML. Εντολές CSS – InLine. Εντολές CSS – Internal. Εντολές CSS – External. Προτεραιότητα Εφαρμογής Εντολών CSS – Παραδείγματα. Πως εργαζόμαστε, για Διαμόρφωση Εγγράφων με CSS. Περιγραφή του Προβλήματος, Επιλογής Γραμματοσειράς. CSS Font Family - Επιλογή Γραμματοσειράς. CSS Box Model. CSS για Διαμόρφωση Κειμένων - Βασικές Ιδιότητες Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Αναλυτικές Ρυθμίσεις Border και Margin, με τις παραμέτρους του CSS Box Model. Τα Χαρακτηριστικά μιας Εικόνας. Διαστάσεις Εικόνας, κατά τη Προβολή Εγγράφου σε Browser. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Εικόνα από το Μάθημα: Αριστερά βλέπουμε έναν υπολογιστή. Στο μέσον τις γραμμές επικοινωνιών που μεταφέρουν τις πληροφορίες από και προς το μακρινό Server και δεξιά το Server, το Δίσκο του Server, το Φάκελο στον οποίο βρίσκονται οι πληροφορίες ενός Site και το περιεχόμενο του Φακέλου.

Με τέτοια Αναλυτικά Διαγράμματα, σε εικόνες Διαστάσεων 1024x620, περιγράφουμε με λεπτομέρειες, την οργάνωση του υλικού σε ένα Server, πράγμα που βοηθάει σημαντικά, στη κατανόηση των απαιτήσεων, που σχετίζονται με τη σχεδίαση μιας ιστοσελίδας

Εισαγωγή στους Πίνακες, Δημιουργία Απλού Πίνακα. Διαμόρφωση Στοιχείων Πίνακα. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Κάνουμε μία σύντομη περιγραφή, της διάταξης αρχείων, στο Δίσκο ενός Server Apache. Αυτός είναι ο τύπος χρησιμοποιείται περισσότερο, σε Servers, σε ολόκληρο το πλανήτη.

Εικόνα από το Μάθημα

Τέλος, ασχολούμεθα με τη Δημοσίευση ενός μικρού Site που δημιουργεί ο Σπουδαστής, σε ειδικό χώρο που του παρέχουμε. Για ευκολία και ασφάλεια, η μεταφορά των αρχείων γίνεται με το ειδικό πρόγραμμα Web File Transfer, που έχει αναπτυχθεί από τη Euro Logic Studies, για της ανάγκες των Μαθημάτων Web Design.. Με αυτό τον τρόπο, ο Σπουδαστής, εξοικειώνεται με τη διαδικασία δημοσίευσης και βλέπει ζωντανά, το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του, δηλαδή το Site που δημιούργησε, στον υπολογιστή του και στο κινητό του τηλέφωνο.

Η Σειρά αυτή, παρέχει μία πολύ καλή εκμάθηση της Εμπορικής Διαχείρισης και μια καλή Εισαγωγή στο Web Design.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr