Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Περιεχόμενο Μαθήματος - Εικόνες

Ακολουθεί, ένα σύντομο Course Syllabus, που περιγράφει το Μάθημα.

Εισαγωγή στη Γλώσσα C. Απλό πρόγραμμα με τη C. Γενική Μορφή Προγράμματος. Reserved Words. Εντολές Εισόδου Εξόδου. Format Specifier. Η χρήση του Dev C Editor – Compiler.

Εικόνα από το Μάθημα

Βασικοί Τύποι Δεδομένων. Type Modifiers. Χρήση Ακεραίων Μεταβλητών. Παράδειγμα με μεταβλητή Unsigned Integer.

Μεταβλητές Τύπου Float. Εμφάνιση με Δεκαδικά και σε Εκθετική Μορφή. Ασκήσεις.

Μετατροπές Integer σε Float και αντίστροφα. Ασκήσεις.

Μεταβλητές Τύπου Char, για χρήση Ακεραίων. Ασκήσεις.

Καταχώρηση Κειμένων. AscII κώδικας. Μεταβλητές Char, για αποθήκευση χαρακτήρων. Ασκήσεις.

Εικόνα από το Μάθημα

Arrays στη C. Ο κύκλος ( βρόγχος ) for. Ασκήσεις.

Σειρές χαρακτήρων Strings. Εύρεση αριθμού χαρακτήρων string. Καταχώρηση χαρακτήρων σε String με εντολές. Array of Strings. Ασκήσεις

Αθροιση χαρακτήρων δύο Strings. Υποσύνολο String. Μετατροπή Ακεραίου σε String. Μετατροπή string σε ακέραιο. Ανεύρεση Ascii Κώδικα χαρακτήρα. Χαρακτήρας, από τον Ascii Κώδικα. Ασκήσεις.

Εικόνα από το Μάθημα

Η εντολή if. Labels και Goto. Ασκήσεις.

Κύκλος ( Βρόγχος ) While. Κύκλος ( Βρόγχος ) Do. Ασκήσεις με διάφορους Αλγορίθμους.

Συναρτήσεις (Functions). Χρήση των Συναρτήσεων. Δημιουργία Συναρτήσεων. Συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν τιμή. Καθολικές και Τοπικές Μεταβλητές. Structured Programing. Ασκήσεις.

Δομές Δεδομένων. Ανάγνωση – Προβολή περιεχομένου μιας Δομής. Επιστροφή Πολλών Μεταβλητών από Function.

Εισαγωγή στους Δείκτες – Pointers. Μεταβολή Τιμής Μεταβλητής και Δείκτης. Pointers ενός Array of Integer. Pointers ενός Array of String. Pointers of float. Ασκήσεις.

Εικόνα από το Μάθημα

Type Casting. Δυναμικά Arrays. Συνάρτηση malloc. Συνάρτηση calloc. Συνάρτηση realloc. Ασκήσεις.

Μεταφορά μεταβλητής σε Function by Value και by Reference. Μεταφορά Array σε function. Ασκήσεις.

Ασκήσεις με Αλγορίθμους.

Σημείωση: Ολες οι ασκήσεις, συνοδεύονται από Video με απαντήσεις.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr