Εργασία σε ένα Γραφείο

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Εργασίες στα Γραφεία Επιχειρήσεων

Οι εργασίες που γίνονται σε γίνονται στα Γραφεία των επιχειρήσεων, σε γενικές γραμμές, είναι οι ακόλουθες:

Προώθηση Πωλήσεων, Παρακολούθηση Λογαριασμών, Παρακολούθηση Εμπορευμάτων, Αναζήτηση Εμπορευμάτων και Πρώτων Υλών, Υπολογισμός Τιμών, Διεκπεραίωση εγγράφων, Τήρηση Λογιστηρίου κλπ.

Σίγουρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, σε ειδικά γραφεία, όπως τα Τεχνικά Γραφεία, τα Συμβολαιογραφεία κλπ. Οι περιπτώσεις όμως που αναφέραμε, είναι η μεγάλη πλειοψηφία.

Ολα αυτά απαιτούν κάποιες γνώσεις

Η Euro Logic Studies, παρέχει τη δυνατότητα τους σπουδαστές, ανάλογα με τους στόχους τους, να αποκτήσουν τις γνώσεις που επιθυμούν, εργαζόμενοι στο σπίτι τους

Στην Εκπαίδευση, ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ποιες γνώσεις έχει τώρα ο σπουδαστής, ποιο είναι το σημείο εκκίνησης και μέχρι που θέλει να φτάσει, ποιο είναι το σημείο προορισμού.

Κάθε σπουδαστής, έχει διαφορετικές αρχικές γνώσεις. Παράλληλα όμως, έχει και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Θέλει να μάθει διαφορετικά πράγματα.

Οι αρχικές γνώσεις, καθορίζουν το σημείο εκκίνησης και τα ενδιαφέροντα, το σημείο προορισμού

Η Euro Logic Studies, παρέχει μία Δέσμη, από Σειρές Μαθημάτων - Courses, που παρέχουν στους Σπουδαστές, τις απαραίτητες γνώσεις, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις σειρές Μαθημάτων, που σχετίζονται με τις εργασίες σε ένα γραφείο

Ολες αυτές οι Σειρές, θεωρούν σαν δεδομένο, σαν προυπόθεση, πως ο Σπουδαστής, έχει τελειώσει το Λύκειο ή κάτι ανάλογο και κυρίως, να μπορεί να χειρίζεται υπολογιστή.

Πρέπει να ξέρει να γράφει κείμενα, να στέλνει Emails, να μπαίνει στο Internet κλπ

Για περισσότερες πληροφορίες, διαλέξτε τη Κατηγορία θεμάτων που σας ενδιαφέρει

Σειρές Μαθημάτων: Εμπορικής Διαχείρισης (ERP)

Σειρές Μαθημάτων: Λογιστικής