Μαθήματα Λογιστικής

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Euro Logic Studies: Σειρές Μαθημάτων Λογιστικής

Σ αυτή τη σελίδα, ασχολούμεθα με τις Σειρές Μαθημάτων, που έχουν σαν βάση τη Λογιστική.

Αυτές οι Σειρές Μαθημάτων, άλλη λιγότερο, άλλη περισσότερο, μαθαίνουν το Σπουδαστή, ποιες είναι οι εργασίες που γίνονταιι στο Λογιστήριο μιας επιχείρησης

Εισαγωγή στη Λογιστική - Διπλογραφικό Σύστημα

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή

Δεν είναι απαραίτητο, να έχει προηγούμενες γνώσεις Λογιστικής

Στόχος

Ο Σπουδαστής θέλει να αποκτήσει εισαγωγικές γνώσεις του Διπλογραφικού Συστήματος της Λογιστικής

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Γίνεται μία Εισαγωγή στη Λογιστική. Ο σπουδαστής μαθαίνει το Λογιστικό Σχέδιο, τους Λογαριασμούς, το μηχανισμό του ΦΠΑ, τις Βασικές καταχωρήσεις της Λογιστικής και κάνει Ασκήσεις, σε ένα πρόγραμμα Λογιστικής, που εγκαθίσταται αυτόματα στον υπολογιστή του. Παράλληλα μαθαίνει τους τυπους, που δίνουν το οικονομικό αποτέλεσμα μιας επιχείρησης.

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να κάνει βοηθητικές εργασίες, στο Λογιστήριο μιας επιχείρησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Εισαγωγή στη Λογιστική (Διπλογραφικό) και τη Μισθοδοσία

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή

Δεν είναι απαραίτητο, να έχει προηγούμενες γνώσεις Λογιστικής ή Μισθοδοσίας

Στόχος

Ο Σπουδαστής θέλει να αποκτήσει εισαγωγικές γνώσεις του Διπλογραφικού Συστήματος της Λογιστικής και κάποιες γνώσεις Μισθοδοσίας

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Είναι το περιεχόμενο της προηγούμενης Σειράς Μαθημάτων, στην οποία έχει προστεθεί μία Εισαγωγή στη Μισθοδοσία.

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να κάνει βοηθητικές εργασίες, στο Λογιστήριο μιας επιχείρησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικά

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή

Πρέπει να έχει παρακολουθήσει, τη Σειρά Μαθημάτων "Εισαγωγή στη Λογιστική - Διπλογραφικό Σύστημα" ή εναλλακτικά, να γνωρίζει το Λογιστικό Σχέδιο και τις Βασικές καταχωρήσεις της Λογιστικής

Στόχος

Ο Σπουδαστής θέλει να μάθει βήμα προς βήμα, τις εργασίες που γίνονται σε ένα Λογιστήριο, το τροπο που ενημερώνονται τα Βιβλία μιας επιχείρησης και πως κλείνει ο Ισολογισμός

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Σ αυτή τη Σειρά Μαθημάτων, υποθέτουμε πως έχουμε μία εταιρία, που αρχίζει να εργάζεται τώρα και της καταχωρούμε τη κίνηση για έναν ολόκληρο χρόνο, ακριβέστερα για 14 μήνες Κάνουμε ένα πλήρη Λογιστικό Κύκλο. Δώδεκα μήνες του χρόνου, συν δύο του επόμενου, μέχρι να κλείσει ο Ισολογισμός.

Ο σπουδαστής κάνει πολλές καταχωρήσεις, σε ένα πρόγραμμα Λογιστικής, που εγκαθίσταται αυτόματα στον υπολογιστή του. Με το τρόπο αυτό μαθαίνει, να δημιουργεί το Λογιστικό περιεχόμενο

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να εργασθεί, στο Λογιστήριο μιας επιχείρησης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικά και Στοιχεία Μισθοδοσίας

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή

Πρέπει να έχει παρακολουθήσει, τη Σειρά Μαθημάτων "Εισαγωγή στη Λογιστική - Διπλογραφικό Σύστημα" ή εναλλακτικά, να γνωρίζει το Λογιστικό Σχέδιο και τις Βασικές καταχωρήσεις της Λογιστικής

Στόχος

Ο Σπουδαστής θέλει να μάθει βήμα προς βήμα, τις εργασίες που γίνονται σε ένα Λογιστήριο, το τροπο που ενημερώνονται τα Βιβλία μιας επιχείρησης και πως κλείνει ο Ισολογισμός

Επιπλέον θέλει να αποκτήσει γνώσεις Μισθοδοσίας

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Είναι το περιεχόμενο της προηγούμενης Σειράς Μαθημάτων, στην οποία έχει προστεθεί μία Εισαγωγή στη Μισθοδοσία.

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να εργασθεί, στο Λογιστήριο μιας επιχείρησης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Μισθοδοσία - Εργατικά

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή

Στόχος

Ο Σπουδαστής θέλει να μάθει τη Μισθοδοσία, με δεδομένο πως αυτές οι γνώσεις είναι χρήσιμες, για όσους εργάζονται σε γραφεία επιχειρήσεων

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Συμβάσεις Εργασίας, Ωράρια, Τακτικές - Εκτακτες Αποδοχές, Υπερωρίες, Δώρα, Αδειες κλπ

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να εργασθεί, στο Λογιστήριο μιας επιχείρησης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Μηχ/νη Λογιστική - Διπλογραφικό

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή

Δεν είναι απαραίτητο, να έχει προηγούμενες γνώσεις Λογιστικής

Στόχος

Ο Σπουδαστής, δεν έχει προηγούμενες γνώσεις Λογιστικής, θέλει να αρχίσει από την αρχή και να μάθει να τηρεί Βιβλία Διπλογραφικά

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, είναι μία συνένωση των Σειρών, Εισαγωγή στη Λογιστική και Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικά. Γίνεται μία Εισαγωγή στη Λογιστική. και στη συνέχεια Ο σπουδαστής μαθαίνει να τηρεί τα Βιβλία μιας επιχείρησης σε υπολογιστή.

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να εργασθεί, στο Λογιστήριο μιας επιχείρησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Μηχ/νη Λογιστική (Διπλογραφικό) και Στοιχεία Μισθοδοσίας

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή

Δεν είναι απαραίτητο, να έχει προηγούμενες γνώσεις Λογιστικής

Στόχος

Ο Σπουδαστής, δεν έχει προηγούμενες γνώσεις Λογιστικής, θέλει να αρχίσει από την αρχή και να μάθει να τηρεί Βιβλία Διπλογραφικά. Παράλληλα, θέλει να αποκτήσει κάποιες γνώσεις Μισθοδοσίας.

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, είναι μία συνένωση των Σειρών, Εισαγωγή στη Λογιστική και Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικά. Παράλληλα έχουν προστεθεί και κάποιες Γνώσεις Μισθοδοσίας. Γίνεται μία Εισαγωγή στη Λογιστική και στη συνέχεια Ο σπουδαστής μαθαίνει να τηρεί τα Βιβλία μιας επιχείρησης σε υπολογιστή. Επιπλέον, αποκτά κάποιες γνώσεις Μισθοδοσίας

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να εργασθεί, στο Λογιστήριο μιας επιχείρησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr