Μισθοδοσία - Εργατικά

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Περιεχόμενο Μαθήματος - Εικόνες

Απευθυνόμαστε σε Νέους Ανθρώπους, που θέλουν να μπουν στην Αγορά Εργασίας ή σε αυτού που Εργάζονται και θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους. Η Σειρά Μαθημάτων απευθύνεται γενικά, σε αυτούς που θέλουν να ενημερωθούν, στο θέμα τις Μισθοδοσίας.

Εικόνα από το Μάθημα

Βασικές Εννοιες. Διακρίσεις Μισθωτών, Υπάλληλοι - Εργάτες. Συμβάσεις Εργασίας, Ορισμένου - Αορίστου Χρόνου. Συμβάσεις Εργου κλπ.

Εικόνα από το Μάθημα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Διαδικασία Πρόσληψης. Ωράρια Εργασίας, Μεταβολές, Τροποποίηση Ωραρίου.

Εικόνα από το Μάθημα

Αποδοχές,Ημερομίσθιο,Ωρομίσθιο, Απουσίες, Υπερωρίες, Υπερεργασία, Κρατήσεις για Φόρο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Επιδόματα.

Εικόνα από το Μάθημα

Μερική και Εκ Περιτροπής Απασχόληση.

Ημέρες Εργασίας, Αργίες, Αδειες, Ασθένεια, Μητρότητα, Στράτευση.

Εικόνα από το Μάθημα

Λύση Συνεργασίας, Οικειοθελής, Απόλυση, Αποζημείωση, Συνταξιοδότηση κλπ.

Εικόνα από το Μάθημα

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, γίνονται μία Σειρά Ασκήσεις προσδιορισμού διαφόρων παραμέτρων, για καλύτερη κατανόηση της ύλης. Υπάρχουν απαντήσεις, σε όλες τις Ασκήσεις.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr