Μαθήματα Εμπορικής Διαχείρισης (ERP)

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Euro Logic Studies: Σειρές Μαθημάτων Εμπορικής Διαχείρισης (ERP)

Σε αυτή τη σελίδα ασχολούμεθα με τις Σειρές Μαθημάτων, που έχουν σαν βάση την Εμπορική Διαχείριση.

Αυτές οι Σειρές Μαθημάτων, άλλη λιγότερο, άλλη περισσότερο, μαθαίνουν στο Σπουδαστή, του Μηχανισμούς της Αγοράς. Είναι η βάση, αυτών που πρέπει να γνωρίζει, όποιος εργάζεται σε γραφείο

Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Εργασίες Γραφείου

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή

Στόχος

Ο Σπουδαστής θέλει να μάθει, τους Μηχανισμούς της Αγοράς και τις εργασίες που γίνονται σε ένα Γραφείο

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Ο Σπουδαστής μαθαίνει τους μηχανισμούς της Αγοράς και τις εργασίες που γίνονται σε μία Επιχείριση και αφορούν τις συναλλαγές με Πελάτες. Ασχολέιται με Τιμολόγιση, Παραλαβές Εμπορευμάτων, Ενημερώσεις Λογαριασμών Πελατών Προμηθευτών, Πρωτόκολλο εγγράφων, κάνει Προσφορές σε Πελάτες, Παραγγελίες σε Προμηθευτές κλπ. Ολα αυτά γίνονται με πολλές Ασκήσεις, σε ένα Πρόγραμμα ERP, που πάει αυτόματα στον υπολογιστή του, μαζί με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να εργασθεί, στη Γραμματεία μιας επιχείρησης, στις Πωλήσεις, στην Αποθήκη κλπ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Στοιχεία Λογιστικής

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή

Στόχος

Ο Σπουδαστής θέλει να μάθει, τους Μηχανισμούς της Αγοράς και τις εργασίες που γίνονται σε ένα Γραφείο. Παράλληλα θέλει επιπλέον, να αποκτήσει κάποιες γνώσεις Λογιστικής.

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Είναι το περιεχόμενο της προηγούμενης Σειράς Μαθημάτων, στην οποία έχει προστεθεί μία Εισαγωγή στη Λογιστική.

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να εργασθεί, στη Γραμματεία μιας επιχείρησης, στις Πωλήσεις, στην Αποθήκη κλπ και να βοηθήσει στο Λογιστήριο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Στοιχεία Μισθοδοσίας

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή

Στόχος

Ο Σπουδαστής θέλει να μάθει, τους Μηχανισμούς της Αγοράς και τις εργασίες που γίνονται σε ένα Γραφείο. Παράλληλα θέλει επιπλέον, να αποκτήσει κάποιες γνώσεις Μισθοδοσίας.

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Είναι το περιεχόμενο της προηγούμενης Σειράς Μαθημάτων, στην οποία έχει προστεθεί μία Εισαγωγή στη Μισθοδοσία.

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να εργασθεί, στη Γραμματεία μιας επιχείρησης, στις Πωλήσεις, στην Αποθήκη κλπ και ίσως, να βοηθήσει στο Λογιστήριο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Εμπορική Διαχείριση (ERP) - Στοιχεία Λογιστικής και Μισθοδοσίας

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή

Στόχος

Ο Σπουδαστής θέλει να μάθει, τους Μηχανισμούς της Αγοράς και τις εργασίες που γίνονται σε ένα Γραφείο. Παράλληλα θέλει επιπλέον, να αποκτήσει κάποιες γνώσεις Λογιστικής και Μισθοδοσίας.

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Είναι το περιεχόμενο της προηγούμενης Σειράς Μαθημάτων, στην οποία έχει προστεθεί μία Εισαγωγή στη Λογιστική και τη Μισθοδοσία.

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να εργασθεί, στη Γραμματεία μιας επιχείρησης, στις Πωλήσεις, στην Αποθήκη κλπ και να βοηθήσει στο Λογιστήριο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Στοιχεία Web Design

Απαραίτητες Προηγούμενες Γνώσεις

Καλό είναι ο Σπουδαστής να έχει τελειώσει το Λύκειο και πρέπει απαραίτητα, να χειρίζεται υπολογιστή. Οι γνώσεις που έχει, πρέπει να είναι επιπέδου ECDL και κυρίως, να μπορεί να χειρίζεται με ευκολία, το τμήμα της ύλης, που αφορά τη Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων, στο Δίσκο του υπολογιστή.

Στόχος

Ο Σπουδαστής θέλει να μάθει, τους Μηχανισμούς της Αγοράς, τις εργασίες που γίνονται σε ένα Γραφείο και να βοηθάει στη συντήρηση της Ιστοσελίδας της Επιχείρησης

Το Περιεχόμενο Συνοπτικά

Ο Σπουδαστής μαθαίνει τους μηχανισμούς της Αγοράς και τις εργασίες που γίνονται σε μία Επιχείριση και αφορούν τις συναλλαγές με Πελάτες. Ασχολέιται με Τιμολόγιση, Παραλαβές Εμπορευμάτων, Ενημερώσεις Λογαριασμών Πελατών Προμηθευτών, Πρωτόκολλο εγγράφων, κάνει Προσφορές σε Πελάτες, Παραγγελίες σε Προμηθευτές κλπ. Ολα αυτά γίνονται με πολλές Ασκήσεις, σε ένα Πρόγραμμα ERP, που πάει αυτόματα στον υπολογιστή του, μαζί με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό

Παράλληλα, αποκτά γνώσεις που σχετίζονται με τη σχεδίαση, δημιουργία, δημοσίευση και συντήρηση Ιστοσελίδων. Οι γνώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, με δεδομένο, πως αυξάνεται συνεχώς, ο αριθμός των επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, για ενημέρωση των Πελατών τους, αλλά και για Πωλήσεις

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Δυνατότητες Απασχόλησης

Μπορεί να εργασθεί, στη Γραμματεία μιας επιχείρησης, στις Πωλήσεις, στην Αποθήκη κλπ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr