Μηχ/νη Λογιστική – Διπλογραφικό
με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι προσφέρει στο Σπουδαστή

Σε όλα τα συστήματα εκπαίδευσης, ο σπουδαστής παίρνει με κάποιο τρόπο τη πληροφορία και στη συνέχεια, προσπαθεί να αφομοιώσει με μελέτη και ασκήσεις

Πολλοί θεωρούν, πως το Κλασσικό Σύστημα, δηλαδή Διδασκαλία σε τάξη και στη συνέχεια Μελέτη και Ασκήσεις στο σπίτι, είναι το καλύτερο Σύστημα. Στηρίζουν την άποψή τους, στο γεγονός πως το Μάθημα είναι ζωντανό, η Διδασκαλία, γίνεται σε τάξη από Καθηγητή

Ξεχνούν, πως αυτό είναι η μισή αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, ο σπουδαστής είναι μόνος στο σπίτι.

Πρακτικά, σε κανένα από τα Συστήματα που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ο σπουδαστής δεν έχει βοήθεια, την ώρα που μελετάει και κάνει ασκήσεις. Αυτό όμως, είναι το ποιο κρισιμο σημείο, το σημείο που ο σπουδαστής, προσπαθεί να κάνει κτήμα του, να αφομοιώσει τη νέα πληροφορία.

Με τη Νέα Τεχνολογία, που εισάγει στην εκπαίδευση των σπουδαστών της, η Euro Logic Studies, ο σπουδαστής έχει βοήθεια σ αυτό ακριβώς το σημείο.

Αυτό επιτυγχάνεται, με Μαθήματα eLearning, που υποστηρίζονται, από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Βλέπουμε μια εικόνα. Στο πάνω μέρος, υπάρχει ένα κείμενο, η εκφώνηση μιας άσκησης

Εικόνα από το Πρόγραμμα Ασκήσεων

Ο σπουδαστής διαβάζει την εκφώνηση και στο κάτω μέρος, δημιουργεί την εγγραφή, που θεωρεί πως είναι σωστή. Πατάει το πλήκτρο Καταχώρηση.

Με το πάτημα του πλήκτρου, επεμβαίνουν οι ρουτίνες Τεχνητής Νοημοσύνης. Αν η εγγραφή είναι σωστή, καταχωρείται και βγαίνει το κατάλληλο μήνυμα

Αν όμως η εγγραφή έχει κάποιο λάθος, βγαίνει το μήνυμα που βλέπουμε, στην εικόνα που ακολουθεί

Εικόνα από το Πρόγραμμα Ασκήσεων

Βλέπουμε το μήνυμα «Λάθος Λογαριασμός στη Χρέωση», ενώ παράλληλα, το πρόγραμμα έχει επιλέξει τη 3η γραμμή, τη γραμμή στην οποία, υπάρχει το λάθος

Στο κάτω μέρος, υπάρχουν τα πλήκτρα «Υπενθύμιση» και «Νέα Προσπάθεια».

Με το πλήκτρο «Νέα Προσπάθεια», ο σπουδαστής, μπορεί να επεξεργασθεί ξανά την εγγραφή, να διορθώσει το λάθος.

Με το πλήκτρο «Υπενθύμιση», το πρόγραμμα θα επικοινωνήσει με το Server, θα μεταφέρει και θα προβάλει στον υπολογιστή του σπουδαστή, Video Clips, που εξηγούν συνοπτικά, σαν υπενθύμιση, το τρόπο δημιουργίας μιας εγγραφής, σαν αυτή που ζητάει η άσκηση.

Η δυνατότητα υπενθύμισης, την ώρα που ο σπουδαστής κάνει άσκηση, είναι μία προσαρμογή της ύλης, στις ανάγκες του συγκεκριμένου σπουδαστή. Θυμίζουμε, πως δεν έχουν όλοι οι σπουδαστές, τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια κενά ύλης.

Αυτή η συμπεριφορά του Συστήματος, βοηθάει το σπουδαστή, τη στιγμή της άσκησης, τη στιγμή που κανένα άλλο, σύστημα εκπαίδευσης, δεν προσφέρει βοήθεια

Σαν αποτέλεσμα, ο σπουδαστής κάνει πολλές Ασκήσεις και μετά από κάθε προσπάθεια, έχει αμέσως απάντηση και σε περίπτωση λάθους καθοδήγηση. Θα μπορούσε το σύστημα να προβάλει αμέσως τη λύση. Παρ όλα αυτά για διδακτικούς λόγους, δεν δίνει τη λύση, αλλά καθοδηγεί το σπουδαστή να σκεφτεί, ποια είναι η σωστή λύση.

Με τον τρόπο αυτό, οι Σειρές Μαθημάτων, που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη, λειτουργούν σαν ιδιαίτερο Μάθημα. Μετά τη παρακολούθηση της θεωρίας και σε όλη τη διάρκεια των Ασκήσεων, δίπλα στο σπουδαστή, υπάρχει ένας μηχανισμός, που συμπεριφέρεται σαν ένας καλός καθηγητής. Εντοπίζει τα λάθη του σπουδαστή, τον καθοδηγεί να τα διορθώσει και αν χρειαστεί, αναπτύσσει συνοπτικά μία μικρή θεωρία, που ίσως έχει ξεχάσει ή εναλλακτικά, δεν γνωρίζει.

Αυτό θα έκανε, ένας κανονικός καθηγητής, που κάθεται δίπλα στο σπουδαστή και κάνει ιδιαίτερο μάθημα.

Περιεχόμενο Μαθήματος - Εικόνες

Η Σειρά Μαθημάτων απευθύνεται σ εκείνους, που δεν έχουν γνώσεις Λογιστικής, θέλουν όμως να μάθουν, να τηρούν τα Διπλογραφικά Βιβλία μιας επιχείρησης, στον Υπολογιστή.

Αρχίζουμε από την αρχή, με δεδομένο πως ο σπουδαστής δεν γνωρίζει τίποτα.

Παρέχουμε πρώτα την απαραίτητη θεωρία. Ασχολούμεθα με τους Λογαριασμούς της Λογιστικής, το Λογιστικό Σχέδιο κλπ. Μαθαίνουμε το Μηχανισμό του ΦΠΑ, και τη Δημιουργία των βασικών καταχωρήσεων της Λογιστικής. Μαθαίνουμε να δημιουργούμε Λογιστικά Άρθρα Αγορών, Πωλήσεων, Εισπράξεων, Πληρωμών, Γενικών Εξόδων και Παγίων. Κάνουμε μερικές ασκήσεις δημιουργίας Λογιστικών Άρθρων και τα καταχωρούμε στο πρόγραμμα, με σκοπό την εξοικείωση.

Εικόνα από το Μάθημα

Ασχολούμεθα με τα είδη των Παραστατικών, τη χρήση τους και τα χαρακτηριστικά τους.

Τέλος ασχολούμεθα με τους τύπους, που δίνουν τα Οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρίας. Οι τύποι αυτοί χρησιμοποιούνται, για το κλείσιμο του ισολογισμού.

Γίνονται αρκετές ασκήσεις, σε ένα πρόγραμμα Μηχ/νης Λογιστικής, που παρέχεται μαζί με όλο το υλικό του Σεμιναρίου. Ο σκοπός ΔΕΝ είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε το πρόγραμμα. Απλά, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα σαν εργαλείο, για να μάθουμε να δημιουργούμε το Λογιστικό περιεχόμενο, τα Λογιστικά Άρθρα.

Εικόνα από το Μάθημα

Τα διάφορα λογιστικά γεγονότα, Αγορές, Πωλήσεις κλπ, απεικονίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως προγράμματος. Οι διαφορές είναι ελάχιστες και προκύπτουν από μικρο διαφορές, στο Λογιστικό Σχέδιο, που είναι κοινό και υποχρεωτικό για όλους.

Επιπλέον, όλα τα προγράμματα που υπάρχουν στη χώρα μας και είναι εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες, βρίσκονται στην ίδια λογική. Έχουν για παράδειγμα όλα, τις Προσωρινές και τις Οριστικοποιημένες Κινήσεις, ή όπως τις ονομάζει κάθε πρόγραμμα, κρατάνε παρόμοια στοιχεία στους λογαριασμούς κλπ.

Εικόνα από το Μάθημα

Με τον τρόπο αυτό, αποκτάμε μία πρώτη μικρή εμπειρία, σχετικά με το τι περιμένουμε να δούμε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αντιμετωπίσουμε στη πορεία.

Στη συνέχεια, αρχίζει μία προσπάθεια, να μάθουμε λεπτομέρειες. Αυτό γίνεται, μέσα από μία μεγάλη άσκηση. Υποθέτουμε πως έχουμε μία εταιρία, που αρχίζει να εργάζεται τώρα και της καταχωρούμε τη κίνηση για έναν ολόκληρο χρόνο, ακριβέστερα για 14 μήνες. Κάνουμε ένα πλήρη Λογιστικό Κύκλο. Δώδεκα μήνες του χρόνου, συν δύο του επόμενου, μέχρι να κλείσει ο Ισολογισμός.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εμφανίζονται ένα προς ένα τα προβλήματα, που αντιμετωπίζονται σε ένα πραγματικό Λογιστήριο. Ο σπουδαστής παίζει το ρόλο του Λογιστή και κάνει όλη την εργασία. Ο σκοπός είναι να μάθουμε να δημιουργούμε σωστά τις καταχωρήσεις, δηλαδή το Λογιστικό περιεχόμενο. Ο σκοπός ΔΕΝ είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε ένα πρόγραμμα.

Εικόνα από το Μάθημα

Ξεκινάμε την άσκηση, με το άνοιγμα μιας Νέας Χρήσης και τη καταχώρηση του Λογιστικού Σχεδίου. Πρέπει να πάρουμε μία εικόνα, πως γίνεται.

Αμέσως μετά αρχίζει η καταχώρηση των κινήσεων μιας Ολόκληρης Χρήσης.

Η πρώτη Λογιστική κίνηση είναι η κατάθεση του κεφαλαίου της νέας Επιχείρησης. Στη συνέχεια ακολουθεί η καταχώρηση στο Λογιστήριο της αγοράς των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης.

Από το σημείο αυτό αρχίζει η καταχώρηση μιας σειράς Λογιστικών κινήσεων ρουτίνας. Οι κινήσεις αυτές αντιμετωπίζονται καθημερινά σε κάθε Λογιστήριο. Οι Λογιστικές αυτές κινήσεις είναι Αγορές Εμπορευμάτων, Πωλήσεις Εμπορευμάτων, Εισπράξεις από Πελάτες, Πληρωμές Προμηθευτών κλπ.

Στο τέλος κάθε μήνα έχουμε τη δημιουργία και τη καταχώρηση του Λογιστικού άρθρου της Μισθοδοσίας, καθώς και του άρθρου Πληρωμής της Μισθοδοσίας. Κατά τη δημιουργία του άρθρου αυτού, παρέχεται μία αναλυτική εξήγηση του τρόπου δημιουργίας του άρθρου. Παράλληλα κάθε μήνα καταχωρείται το άρθρο πληρωμής των Εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται ο έλεγχος Λογιστικών Άρθρων και υπολογισμός του ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί στο Δημόσιο, ενώ καταχωρείται και το Λογιστικό άρθρο πληρωμής του ΦΠΑ στο Δημόσιο Ταμείο.

Εικόνα από το Μάθημα

Μετά από τη καταχώρηση των άρθρων αυτών, που συμπληρώνουν τις κινήσεις ενός μήνα, έχουμε το κλείσιμο του μήνα και την έναρξη καταχώρησης των στοιχείων του επόμενου μήνα.

Κάθε δύο μήνες, κάνουμε τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και καταχωρούμε τη πληρωμή, στο Δημόσιο Ταμείο.

Με το τρόπο αυτό, προχωράμε μήνα προς μήνα, βλέποντας διάφορες περιπτώσεις και φθάνουμε στο δωδέκατο μήνα. Με το τέλος της καταχώρησης της κίνησης του μηνός Δεκεμβρίου, κάνουμε το κατάλληλο χειρισμό, για να προχωρήσουμε στην επόμενη χρήση.

Ανοίγουμε μία καινούργια χρήση και εργαζόμαστε παράλληλα σε δύο χρήσεις. Η μία είναι η χρήση που κλείνει ενώ η άλλη , η χρήση που μόλις ξεκινάει.

Στη παλαιά χρήση καταχωρούμε τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού, ενώ στη νέα καταχωρούμε τις εγγραφές που αφορούν τις συναλλαγές του καινούργιου χρόνου, αρχίζοντας από το μήνα Ιανουάριο.

Στη παλαιά χρήση εργαζόμαστε, με σκοπό την εξαγωγή του Οικονομικού αποτελέσματος, Κέρδη ή Ζημίες, της χρήσης που έκλεισε. Για το κλείσιμο του Ισολογισμού καταχωρούνται μία προς μία, οι εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού, που καταχωρούνται ξεχωριστά και όχι με τις κινήσεις του Δεκεμβρίου, ενώ παρέχεται αναλυτική εξήγηση σχετικά με το τί εξυπηρετεί κάθε εγγραφή.

Εικόνα από το Μάθημα

Μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού κλείνουμε τη παλαιά χρήση και τα υπόλοιπα των διαφόρων λογαριασμών, πχ των λογαριασμών Πελατών, Προμηθευτών κλπ μεταφέρονται στην επόμενη χρήση. Η διαδικασία κλεισίματος ισολογισμού, στην άσκησή μας, θεωρητικά, διαρκεί δύο μήνες.

Όλη η άσκηση περιλαμβάνει τη καταχώρηση της Λογιστικής Κίνησης για 12 μήνες, συν δύο μήνες της νέας χρήσης, δηλαδή για 14 μήνες.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο σπουδαστής καταχωρεί 30-35 κινήσεις κάθε μήνα με αποτέλεσμα σε ένα σύνολο 14 μηνών να καταχωρεί 400 -450 Λογιστικές Κινήσεις. Παράλληλα κάνει 14 φορές τον έλεγχο ΦΠΑ, ασχολείται 14 φορές με τη Μισθοδοσία, συν Δώρα, Άδειες κλπ. Η καταχώρηση των κινήσεων αυτών στον υπολογιστή, του επιτρέπει να εξοικειωθεί με την καθημερινή εργασία σε ένα Λογιστήριο και μάλιστα με τη σειρά που γίνεται.

Εικόνα από το Μάθημα

Επειδή όλη αυτή η άσκηση γίνεται από Απόσταση, υπάρχουν απαντήσεις σε όλες τις εγγραφές, με κατάλληλο σχολιασμό, ώστε να μπορεί ο σπουδαστής να διορθώνει τα λάθη του, να εξοικειώνεται με τους διάφορους τύπους καταχωρήσεων και να προχωράει.

Η Σειρά αυτή, παρέχει πρώτα τις Βασικές Γνώσεις και στη συνέχεια, είναι μία πολύ καλή εξάσκηση, στη Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικά, σε υπολογιστή.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr