Εισαγωγή στο Προγραμματισμό

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Περιεχόμενο Μαθήματος - Εικόνες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Σπουδαστές και Αποφοίτους Πληροφορικής, σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει να προγραμματίζει. Είναι μία Εισαγωγή στο Προγραμματισμό.

Εικόνα από το Μάθημα

Παρέχει τις Εισαγωγικές Γνώσεις που είναι απαραίτητες πριν ξεκινήσετε να μάθετε να προγραμματίζετε με οποιαδήποτε Γλώσσα.

Εικόνα από το Μάθημα

Η ύλη του Σεμιναρίου, περιλαμβάνει υλικό, που αφορά όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού και δεν αφορά μία και μόνο συγκεκριμένη Γλώσσα.

Εικόνα από το Μάθημα

Τα μαθήματα ξεκινούν με μία Γενική Ενημέρωση που αφορά, μία Εσωτερική Περιγραφή του υπολογιστή, του Processor και των Μνημών, και ακολουθεί μία παρουσίαση του τρόπου εκτέλεσης των εντολών των προγραμμάτων.

Εικόνα από το Μάθημα

Ακολουθεί μία αναφορά, στη Γλώσσα Μηχανής, στα Επίπεδα Γλωσσών Προγραμματισμού, στους Μεταφραστές Compilers, Interpreters και τα χαρακτηριστικά τους, στην Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής, με στόχο το προγραμματισμό, ενώ γίνονται ασκήσεις μετάφρασης απλών προγραμμάτων, που παρέχονται έτοιμα σε διάφορες Γλώσσες, για εξοικείωση.

Εικόνα από το Μάθημα

Λίστα εντολών Προγράμματος, σε Text File. Χρήση Γραφικού Interface, για προγραμματισμό, το Περιβάλλον μιας Γλώσσας.

Εικόνα από το Μάθημα

Προγραμματισμός και Εκτέλεση Προγράμματος, μέσα από το περιβάλλον της Γλώσσας. Αρχείο Executable. Τρέξιμο προγράμματος από το Σύστημα.

Αλγόριθμος Επίλυσης ενός Προβλήματος. Πρόγραμμα που υλοποιεί τον Αλγόριθμο, σε διάφορες Γλώσσες.

Εικόνα από το Μάθημα

Χρήση Μεταβλητών, σε Προβλήματα που επιλύονται με τη Κλασσική μέθοδο και Χρήση Μεταβλητών σε Προγράμματα. Δήλωση Μεταβλητών σε Γλώσσες Προγραμματισμού.

Εφαρμογές Single User και Multi User σε Τοπικό Δίκτυο. Εφαρμογές Client Server. Προγράμματα με μία ή περισσότερες Γραμμές Ροής. Δομημένος Προγραμματισμός. Προγραμματισμός με Αντικείμενα. Ανάλυση και Προγραμματισμός.

Εικόνα από το Μάθημα

Στη συνέχεια κάνουμε μίας εισαγωγή, στις Γλώσσες C και Java, που είναι δύο από τις ποιό διαδεδομένες Γλώσσες Προγραμματισμού. Φυσικά, δεν μαθαίνουμε τις Γλώσσες.

Εικόνα από το Μάθημα

Μαθαίνουμε να δημιουργούμε, πολύ απλά προγράμματα, σ αυτές τις Γλώσσες.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr