Προγραμματισμός και Πληροφορική, ΜΟΝΟ για Σπουδαστές

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Η Euro Logic Studies, έχει αναπτύξει Σειρές Μαθημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής, ΜΟΝΟ για Σπουδαστές

Τα Μαθήματα απευθύνονται, μόνο σε Σπουδαστές οποιασδήποτε Σχολής, που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της Μαθήματα Προγραμματισμού.

Ο στόχος είναι να βοηθήσει τους Σπουδαστές, να μελετήσουν καλύτερα το αντικείμενο που σπουδάζουν, να περάσουν το Μάθημά τους και να αποκτήσουν καλύτερες βάσεις, καλύτερες γνώσεις για το μέλλον.

Για το λόγο αυτό, εκτός από την ύλη που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη Γλώσσα Προγραμματισμού, προσφέρουμε επιπλέον ύλη, που είναι χρήσιμη, αν όχι απαραίτητη σε όποιον μελετάει τη πληροφορική.

Αυτή τη στιγμή, προσφέρουμε: Συστήματα Αρίθμησης, Δυαδική Αριθμητική, Αλγεβρα Bool, Λογικές πύλες, ενώ στη πορεία, θα προστεθεί και άλλο υλικό.

Θέλουμε να προσφέρουμε τα μέσα, σε όσους σπουδαστές το επιθυμούν, να ανεβάσουν επίπεδο.

Εμείς από τη πείρα που έχουμε, θεωρούμε πως αυτή η ύλη είναι πολύ χρήσιμη για τους Σπουδαστές.

Από την άλλη όμως, αυτό δεν σημαίνει πως κάθε σπουδαστής, πρέπει οπωσδήποτε, να παρακολουθήσει όλη αυτή την ύλη.

Εμείς του προσφέρουμε υλικό, που είναι αδιαφιλονίκητα χρήσιμο και ο κάθε σπουδαστής, μπορεί να παρακολουθήσει, αυτό που θεωρεί απαραίτητο, για τη περίπτωσή του, ανάλογα με τη Σχολή του, τις επιδιώξεις του κλπ.

Εχει στη διάθεσή του μία ύλη και αποφασίζει.

Όλα αυτά προσφέρονται σε πολύ χαμηλή τιμή, με τη λογική πως απευθυνόμαστε, ΜΟΝΟ σε Σπουδαστές.

Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων

Τα Μαθήματα από Απόσταση, στηρίζονται σε τελείως διαφορετική λογική, από τα Μαθήματα που γίνονται σε μία τάξη, με καθηγητή.

Όπως είναι γνωστό, τα Μαθήματα στις Σχολές, ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναπτύσσουν συγκεκριμένη ύλη, υποχρεωτική για όλους τους Σπουδαστές.

Παράλληλα, γίνονται συγκεκριμένες Ημέρες και ώρες.

Σ αυτές τις Σειρές Μαθημάτων, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Ο Σπουδαστής εργάζεται Σπίτι του.

Επιλέγει την Ημέρα και ώρα που θα εργασθεί.Εργάζεται όποτε μπορεί.

Παράλληλα επιλέγει την ύλη, από μία Σειρά επιλογές που παρέχονται.

Μπορεί κάποιος για παράδειγμα, να θέλει να μελετήσει την Αλγεβρα Boole και τις Λογικές πύλες και κάποιος άλλος όχι.

Κάθε επιμέρους θέμα, πχ τα Συστήματα Αρίθμησης, είναι οργανωμένο με μία Διδακτική Σειρά.

Ο κάθε Σπουδαστής, ανάλογα με τις προηγούμενες γνώσεις που έχει, ξεκινάει από το σημείο που θέλει και σταματάει εκεί που θέλει.

Το υλικό, εκτός από τη θεωρία, περιλαμβάνει Ασκήσεις και τις Λύσεις των Ασκήσεων.

Εμείς παρέχουμε στο Σπουδαστή, το υλικό και αυτός αποφασίζει τι θέλει να παρακολουθήσει, πότε θα το παρακολουθήσει, από πού θα ξεκινήσει ένα θέμα και μέχρι που θέλει να πάει.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε, πόσο χρόνο χρειάζεται ένας σπουδαστής, για να ολοκληρώσει, αυτό που θέλει να κάνει.

Παρέχουμε λοιπόν το υλικό στο Σπουδαστή, για 12 μήνες, σε πολύ χαμηλή τιμή και αυτός αποφασίζει, πως θα το αξιοποιήσει.