Αλγεβρα Bool - Λογικές Πύλες

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Σπουδαστές και Αποφοίτους Πληροφορικής, σε ΑΕΙ, ΤΕΙ,κλπ. Περιέχει πληροφορίες που είναι χρήσιμες και σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία ενός υπολογιστή

Συγκεκριμένα περιέχει πληροφορίες:
Για τις Λογικές Πύλες,
Υλοποίηση της Αλγεβρας Boole, στα Λογικά κυκλώματα των υπολογιστών.
Πύλη AND: Μαθηματική και Ηλεκτρονική λειτουργία της πύλης.
Πύλη OR: : Μαθηματική και Ηλεκτρονική λειτουργία της Πύλης. Πύλη NOT,
Πύλες XOR, NAND, NOR, XNOR.

Εικόνες από το Μάθημα

Εικόνα 1: Πράξεις στην Αλγεβρα Boole, Λογικός Πολλαπλασιασμός - AND
Συμβολισμός και Πίνακας Αληθείας

Εικόνα 2: Μία Συνάρτηση στην Αλγεβρα Boole

Εικόνα 3: Λογικές Πύλες: Στοιχειώδη Δομικά Υλικά, για δημιουργία Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Εικόνα 4: Ηλεκτρονικές Διατάξεις, αριστερά με Διόδους και δεξιά με Transistors που υλοποιούν, με διαφορετικό τρόπο
μία Λογική Πύλη AND

Εικόνα 5: Ολοκληρωμένο Κύκλωμα, IC chip, που περιέχει 4 πύλες AND
Αριστερά: Η Εσωτερική Δομή του IC, Δεξιά: Η Εξωτερική του εμφάνιση

Εικόνα 6: Πολύπλοκα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, με πολλές Logic Gates, Λογικές Πύλες, στο εσωτερικό τους

Εικόνα 7: Ηλεκτρική Συνδεσμολογία, μιας από τις 4 πύλες AND, Ολοκληρωμένου Κυκλώματος, που δείχνει τη λειτουργία της Πύλης, με τη βοήθεια ενός Led = Light Emmiting Diode.
Δεξιά, ο Πινακας Αληθείας

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr