Διαγωνισμοί - Προσφορές

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Γενικές Πληροφορίες

Από καιρό σε καιρό, κάνουμε Προσφορές, που αφορούν έναν αριθμό Μαθημάτων που παρέχονται Δωρεάν. Αυτό γίνεται με τη μορφή Διαγωνισμού

Είναι μία Προσφορά, σε όσους ενδιαφέρονται. Χρειάζεται βέβαια, να είναι λίγο τυχεροί ...

Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό, πρέπει να καταχωρήσει το Ονοματεπώνυμο, το Τηλέφωνο, το Email και τη περιοχή της Ελλάδος, της Κύπρου ή της Χώρας στην οποία κατοικεί, στέλνοντας ένα Email, στη Διεύθυνση που δίνουμε ποιό κάτω. Εμείς συγκεντρώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την Ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού, κάνουμε μία κλήρωση και επιλέγουμε ποιοί θα παρακολουθήσουν τα Δωρεάν Μαθήματα

Διαγωνισμός σε Εξέλιξη:

Σειρά Μαθημάτων:

ΔΕΝ υπάρχει Διαγωνισμός, σε εξέλιξη

Προηγούμενος Διαγωνισμός: Εληξε στις 30 Ιουνίου 2019

Σειρά Μαθημάτων:

Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Εργασίες Γραφείου

Η Σειρά δόθηκε Δωρεάν σε 2 Ατομα

Νικητές η κα Κατερίνα Αγγελή από το Πειραιά και η κα Ευδοκία Δανηξαρίδου, από τη Θεσσαλονίκη.

Προηγούμενος Διαγωνισμός: Εληξε στις 23 Μαρτίου 2019

Σειρά Μαθημάτων:

Web Design με HTML - CSS Basic

Η Σειρά δόθηκε Δωρεάν σε 2 Ατομα

Νικητές η κα Μαρία Καλοκαίρη από τη Ρόδο και ο κος Νίκος Αλεξόπουλος, από τη Ξάνθη.