Εισαγωγή στη Λογιστική(Διπλογραφικό) και τη Μισθοδοσία
με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι προσφέρει στο Σπουδαστή

Σε όλα τα συστήματα εκπαίδευσης, ο σπουδαστής παίρνει με κάποιο τρόπο τη πληροφορία και στη συνέχεια, προσπαθεί να αφομοιώσει με μελέτη και ασκήσεις

Πολλοί θεωρούν, πως το Κλασσικό Σύστημα, δηλαδή Διδασκαλία σε τάξη και στη συνέχεια Μελέτη και Ασκήσεις στο σπίτι, είναι το καλύτερο Σύστημα. Στηρίζουν την άποψή τους, στο γεγονός πως το Μάθημα είναι ζωντανό, η Διδασκαλία, γίνεται σε τάξη από Καθηγητή

Ξεχνούν, πως αυτό είναι η μισή αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, ο σπουδαστής είναι μόνος στο σπίτι.

Πρακτικά, σε κανένα από τα Συστήματα που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ο σπουδαστής δεν έχει βοήθεια, την ώρα που μελετάει και κάνει ασκήσεις. Αυτό όμως, είναι το ποιο κρισιμο σημείο, το σημείο που ο σπουδαστής, προσπαθεί να κάνει κτήμα του, να αφομοιώσει τη νέα πληροφορία.

Με τη Νέα Τεχνολογία, που εισάγει στην εκπαίδευση των σπουδαστών της, η Euro Logic Studies, ο σπουδαστής έχει βοήθεια σ αυτό ακριβώς το σημείο.

Αυτό επιτυγχάνεται, με Μαθήματα eLearning, που υποστηρίζονται, από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Βλέπουμε μια εικόνα. Στο πάνω μέρος, υπάρχει ένα κείμενο, η εκφώνηση μιας άσκησης

Εικόνα από το Πρόγραμμα Ασκήσεων

Ο σπουδαστής διαβάζει την εκφώνηση και στο κάτω μέρος, δημιουργεί την εγγραφή, που θεωρεί πως είναι σωστή. Πατάει το πλήκτρο Καταχώρηση.

Με το πάτημα του πλήκτρου, επεμβαίνουν οι ρουτίνες Τεχνητής Νοημοσύνης. Αν η εγγραφή είναι σωστή, καταχωρείται και βγαίνει το κατάλληλο μήνυμα

Αν όμως η εγγραφή έχει κάποιο λάθος, βγαίνει το μήνυμα που βλέπουμε, στην εικόνα που ακολουθεί

Εικόνα από το Πρόγραμμα Ασκήσεων

Βλέπουμε το μήνυμα «Λάθος Λογαριασμός στη Χρέωση», ενώ παράλληλα, το πρόγραμμα έχει επιλέξει τη 3η γραμμή, τη γραμμή στην οποία, υπάρχει το λάθος

Στο κάτω μέρος, υπάρχουν τα πλήκτρα «Υπενθύμιση» και «Νέα Προσπάθεια».

Με το πλήκτρο «Νέα Προσπάθεια», ο σπουδαστής, μπορεί να επεξεργασθεί ξανά την εγγραφή, να διορθώσει το λάθος.

Με το πλήκτρο «Υπενθύμιση», το πρόγραμμα θα επικοινωνήσει με το Server, θα μεταφέρει και θα προβάλει στον υπολογιστή του σπουδαστή, Video Clips, που εξηγούν συνοπτικά, σαν υπενθύμιση, το τρόπο δημιουργίας μιας εγγραφής, σαν αυτή που ζητάει η άσκηση.

Η δυνατότητα υπενθύμισης, την ώρα που ο σπουδαστής κάνει άσκηση, είναι μία προσαρμογή της ύλης, στις ανάγκες του συγκεκριμένου σπουδαστή. Θυμίζουμε, πως δεν έχουν όλοι οι σπουδαστές, τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια κενά ύλης.

Αυτή η συμπεριφορά του Συστήματος, βοηθάει το σπουδαστή, τη στιγμή της άσκησης, τη στιγμή που κανένα άλλο, σύστημα εκπαίδευσης, δεν προσφέρει βοήθεια

Σαν αποτέλεσμα, ο σπουδαστής κάνει πολλές Ασκήσεις και μετά από κάθε προσπάθεια, έχει αμέσως απάντηση και σε περίπτωση λάθους καθοδήγηση. Θα μπορούσε το σύστημα να προβάλει αμέσως τη λύση. Παρ όλα αυτά για διδακτικούς λόγους, δεν δίνει τη λύση, αλλά καθοδηγεί το σπουδαστή να σκεφτεί, ποια είναι η σωστή λύση.

Με τον τρόπο αυτό, οι Σειρές Μαθημάτων, που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη, λειτουργούν σαν ιδιαίτερο Μάθημα. Μετά τη παρακολούθηση της θεωρίας και σε όλη τη διάρκεια των Ασκήσεων, δίπλα στο σπουδαστή, υπάρχει ένας μηχανισμός, που συμπεριφέρεται σαν ένας καλός καθηγητής. Εντοπίζει τα λάθη του σπουδαστή, τον καθοδηγεί να τα διορθώσει και αν χρειαστεί, αναπτύσσει συνοπτικά μία μικρή θεωρία, που ίσως έχει ξεχάσει ή εναλλακτικά, δεν γνωρίζει.

Αυτό θα έκανε, ένας κανονικός καθηγητής, που κάθεται δίπλα στο σπουδαστή και κάνει ιδιαίτερο μάθημα.

Περιεχόμενο Μαθήματος - Εικόνες

Η Σειρά Μαθημάτων είναι Εισαγωγική. Απευθύνεται σ εκείνους, που θέλουν να μάθουν να τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία μιας επιχείρησης, στον Υπολογιστή, ενώ παράλληλα, θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις Μισθοδοσίας, χωρίς να θέλουν να μάθουν τα πάντα.

Εικόνα από το Μάθημα

Υποθέτουμε πως ο σπουδαστής δεν γνωρίζει τίποτα. Αν γνωρίζει, πχ αν είναι φοιτητής, προφανώς είναι πολύ καλύτερα

Αρχίζουμε αναπτύσσοντας την απαραίτητη θεωρία. Ασχολούμεθα με Λογαριασμούς της Λογιστικής, το Λογιστικό Σχέδιο κλπ. Μαθαίνουμε το Μηχανισμό του ΦΠΑ, και τη Δημιουργία των βασικών καταχωρήσεων της Λογιστικής. Μαθαίνουμε να δημιουργούμε Λογιστικά Άρθρα Αγορών, Πωλήσεων, Εισπράξεων, Πληρωμών, Γενικών Εξόδων και Παγίων. Κάνουμε μερικές ασκήσεις δημιουργίας Λογιστικών Άρθρων και τα καταχωρούμε στο πρόγραμμα, με σκοπό την εξοικείωση.

Εικόνα από το Μάθημα

Ασχολούμεθα με τα είδη των Παραστατικών, τη χρήση τους και τα χαρακτηριστικά τους.

Τέλος ασχολούμεθα με τους τύπους, που δίνουν τα Οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης. Οι τύποι χρησιμοποιούνται, για το κλείσιμο του ισολογισμού.

Γίνονται αρκετές ασκήσεις, σε ένα πρόγραμμα Μηχ/νης Λογιστικής, που παρέχεται μαζί με όλο το υλικό του Σεμιναρίου. Ο σκοπός ΔΕΝ είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε το πρόγραμμα. Απλά, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα σαν εργαλείο, για να μάθουμε να δημιουργούμε το Λογιστικό περιεχόμενο, τα Λογιστικά Άρθρα.

Εικόνα από το Μάθημα

Τα διάφορα λογιστικά γεγονότα, Αγορές, Πωλήσεις κλπ, απεικονίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως προγράμματος. Οι διαφορές είναι ελάχιστες και προκύπτουν από μικρές διαφορές, στο Λογιστικό Σχέδιο, που είναι κοινό και υποχρεωτικό για όλους.

Επιπλέον, όλα τα προγράμματα που υπάρχουν στη χώρα μας και είναι εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες, βρίσκονται στην ίδια λογική. Έχουν για παράδειγμα όλα, τις Προσωρινές και τις Οριστικοποιημένες Κινήσεις, ή όπως τις ονομάζει το κάθε πρόγραμμα, κρατάνε παρόμοια στοιχεία στους λογαριασμούς κλπ.

Εικόνα από το Μάθημα

Με τον τρόπο αυτό, αποκτάμε μία πρώτη μικρή εμπειρία, σχετικά με το τι περιμένουμε να δούμε, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αντιμετωπίσουμε στη πορεία.

Εικόνα από το Μάθημα

Στη συνέχεια γίνεται μία Εισαγωγή στη Μισθοδοσία. Καταγράφουμε συνοπτικά, την ύλη της Μισθοδοσίας που αναπτύσσεται:

Νόμιμο και Συμβατικό Ωράριο, Νόμιμος και Συμβατικός Μισθός, Μικτός και Καθαρός Μισθός, Ασφαλιστικές Εισφορές, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

Τακτικές και Εκτακτες Αποδοχές, Οικιοθελείς Παροχές, Βασική Αμοιβή και Επιδόματα, Υπολογισμός Αμοιβής Εργαζομένου.

Εικόνα από το Μάθημα

Εισαγωγή στα Δώρα Εορτών, Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων.

Εισαγωγή στις Αδειες - Κανονική Αδεια, Υπολογισμός Ημερών Κανονικής Αδείας, Αποδοχές και Επίδομα Αδείας, Υπολογισμός Αποδοχών – Επιδόματος Υπαλλήλων και Εργατών

Λύση Σύμβασης Εργασίας – Περιπτώσεις – Προυποθέσεις, Παράγοντες που καθορίζουν την Αποζημίωση, Ποσά αποζημίωσης Υπαλλήλων και Εργατών.

Σε όλα αυτά τα θέματα γίνονται ασκήσεις και σε όλες τις Ασκήσεις παρέχονται οι απαντήσεις.

Η Σειρά αυτή, είναι μία πολύ καλή Εισαγωγή στη Λογιστική, Διπλογραφικό και τη Μισθοδοσία.

Εικόνα από το Μάθημα

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr