Συστήματα Αρίθμησης - Αριθμοί σε Υπολογιστή

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, απευθύνεται σε Σπουδαστές, κυρίως σε Σπουδαστές Πληροφορικής.

Οσοι θέλουν να μάθουν να προγραμματίζουν, είναι καλό, αν όχι εντελώς απαραίτητο, να μάθουν το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης, με το οποίο εργάζονται οι μηχανές

Εισαγωγή στα Συστήματα Αρίθμησης

Συστήματα: Δεκαδικό, Δυαδικό, 8δικό, 16δικό κλπ.
Μετατροπές Ακεραίων και Κλασματικών Αριθμών, από το Δεκαδικό σε άλλο Σύστημα και Αντίστροφα.
Χρησιμότητα των Συστημάτων Hex και Octal, στη πληροφορική.
Πράξεις με Αριθμούς στο Δυαδικό και άλλα Συστήματα Αρίθμησης.
Συμπληρώματα Δυαδικών Αριθμών, ως προς 1 και 2.
Καταχώριση Αριθμών σε υπολογιστή.

Αλγεβρα Boole, Λογικές Πύλες, Λογικές Συναρτήσεις, Πίνακες Αληθείας, Λογικά Κυκλώματα κλπ Εισαγωγή στους Μικροεπεξεργαστές.

Εικόνες από το Μάθημα

Εικόνα 1: Μετατροπή, Δεκαδικού Αριθμού, σε Δυαδικό

Εικόνα 2: Απεικόνιση του Χαρακτήρα Α, με Δυαδικούς Αριθμούς και στη συνέχεια, Δυαδικούς σε μορφή Hex, για καλύτερη διαχείριση

Εικόνα 3: Συμπλήρωμα ως προς 1, One's Complement, Δυαδικού Αριθμού

Εικόνα 4: Συμπλήρωμα ως προς 2, Two's Complement, Δυαδικού Αριθμού

Εικόνα 5: Δεξιά: Καταχώρηση Αριθμού σε 4 bytes, στη Μνήμη υπολογιστή και στις Διευθύνσεις Κ+2 έως K+5
κάτω: Πρόσημο, Most και Less Significant Bytes

Εικόνα 6: Μέθοδοι καταχώρησης αριθμών, στη Μνήμη υπολογιστή,

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr