Συστήματα Αρίθμησης - Αριθμοί σε Υπολογιστή

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Περιεχόμενο Μαθήματος - Εικόνες

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, απευθύνεται σε Σπουδαστές, κυρίως σε Σπουδαστές Πληροφορικής.

Οσοι θέλουν να μάθουν να προγραμματίζουν, είναι καλό, αν όχι εντελώς απαραίτητο, να μάθουν το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης, με το οποίο εργάζονται οι μηχανές

Συστήματα Αρίθμησης – Σύντομο Course Syllabus Εισαγωγή. Δυαδικό Σύστημα. 8δικό, 16δικό. Μετατροπές από Ακεραίων και Κλασματικών Αριθμών, από το Δεκαδικό σε άλλο Σύστημα και Αντίστροφα. Χρησιμότητα των Συστημάτων Hex και Octal, στη πληροφορική. Πράξεις με Αριθμούς στο Δυαδικό και άλλα Συστήματα Αρίθμησης. Συμπληρώματα Δυαδικών Αριθμών, ως προς 1 και 2. Καταχώριση Αριθμών σε υπολογιστή.

Εικόνα από το Μάθημα

Συστήματα Αρίθμησης, Δεκαδικό, Δυαδικό, Οκταδικό, Δεκαεξαδικό, Μετατροπές μεταξύ των Συστημάτων, Συμπλήρωμα Δυαδικού Αριθμού ως προς ένα και ως προς δύο, Παράσταση Αρνητικών Αριθμών, Πράξεις μεταξύ Αριθμών κλπ Αλγεβρα Boole, Λογικές Πύλες, Λογικές Συναρτήσεις, Πίνακες Αληθείας, Λογικά Κυκλώματα κλπ Εισαγωγή στους Μικροεπεξεργαστές.

Εικόνα από το Μάθημα

Η ύλη του Σεμιναρίου, περιλαμβάνει υλικό, που αφορά όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού και δεν αφορά μία και μόνο συγκεκριμένη Γλώσσα.

Εικόνα από το Μάθημα

Τα μαθήματα ξεκινούν με μία Γενική Ενημέρωση που αφορά, μία Εσωτερική Περιγραφή του υπολογιστή, του Processor και των Μνημών, και ακολουθεί μία παρουσίαση του τρόπου εκτέλεσης των εντολών των προγραμμάτων.

Εικόνα από το Μάθημα

Ακολουθεί μία αναφορά, στη Γλώσσα Μηχανής, στα Επίπεδα Γλωσσών Προγραμματισμού, στους Μεταφραστές Compilers, Interpreters και τα χαρακτηριστικά τους, στην Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής, με στόχο το προγραμματισμό, ενώ γίνονται ασκήσεις μετάφρασης απλών προγραμμάτων, που παρέχονται έτοιμα σε διάφορες Γλώσσες, για εξοικείωση.

Εικόνα από το Μάθημα

Λίστα εντολών Προγράμματος, σε Text File. Χρήση Γραφικού Interface, για προγραμματισμό, το Περιβάλλον μιας Γλώσσας.

Εικόνα από το Μάθημα

Προγραμματισμός και Εκτέλεση Προγράμματος, μέσα από το περιβάλλον της Γλώσσας. Αρχείο Executable. Τρέξιμο προγράμματος από το Σύστημα.

Αλγόριθμος Επίλυσης ενός Προβλήματος. Πρόγραμμα που υλοποιεί τον Αλγόριθμο, σε διάφορες Γλώσσες.

Εικόνα από το Μάθημα

Χρήση Μεταβλητών, σε Προβλήματα που επιλύονται με τη Κλασσική μέθοδο και Χρήση Μεταβλητών σε Προγράμματα. Δήλωση Μεταβλητών σε Γλώσσες Προγραμματισμού.

Εφαρμογές Single User και Multi User σε Τοπικό Δίκτυο. Εφαρμογές Client Server. Προγράμματα με μία ή περισσότερες Γραμμές Ροής. Δομημένος Προγραμματισμός. Προγραμματισμός με Αντικείμενα. Ανάλυση και Προγραμματισμός.

Εικόνα από το Μάθημα

Στη συνέχεια κάνουμε μίας εισαγωγή, στις Γλώσσες C και Java, που είναι δύο από τις ποιό διαδεδομένες Γλώσσες Προγραμματισμού. Φυσικά, δεν μαθαίνουμε τις Γλώσσες.

Εικόνα από το Μάθημα

Μαθαίνουμε να δημιουργούμε, πολύ απλά προγράμματα, σ αυτές τις Γλώσσες.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr