Μαθήματα Προγραμματισμού Υπολογιστών

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Οι Euro Logic Studies, προσφέρει Σειρές Μαθημάτων - Courses, με σκοπό την εκμάθηση του προγραμματισμού Ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τα Μαθήματα αυτά απευθύνονται σε Σπουδαστές και Αποφοίτους AEI - TEI. Στη συνέχεια δίνουμε περισσότερες πληροφορίες, γι αυτές τις Σειρές Μαθημάτων

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, απευθύνεται σε Σπουδαστές και Αποφοίτους Πληροφορικής, σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει να προγραμματίζει.

Διάρκεια

Η Διάρκεια της Σειράς, είναι 15-20 ώρες

Τρόπος Εργασίας - Περιεχόμενο Συνοπτικά

Είναι μία Εισαγωγή στο Προγραμματισμό. Παρέχει τις Εισαγωγικές Γνώσεις που είναι απαραίτητες σε κάποιον, πριν ξεκινήσει να μάθει να προγραμματίζει με οποιαδήποτε Γλώσσα.

Μετά από αυτό, γίνεται μία Εισαγωγή στις Γλώσσες C και Java

H Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, απευθύνεται σε Σπουδαστές και Αποφοίτους Πληροφορικής, σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει να προγραμματίζει.

Διάρκεια

Η Διάρκεια της Σειράς, είναι 30-40 ώρες

Τρόπος Εργασίας - Περιεχόμενο Συνοπτικά

Μέσα από τη Θεωρία που αναπτύσσεται στο Μάθημα, αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις, που καλείται να λύσει, ο σπουδαστής αποκτάει τη δυνατότητα, να προγραμματίζει στη Γλώσσα.

Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει. Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό.

Οι εντολές και οι λεπτομέρειές τους, μαθαίνονται μέσα από τη χρήση, μέσα από Ασκήσεις

Δίνουμε ασκήσεις, ζητάμε από Σπουδαστή να τις λύση, να κάνει τη προσπάθειά του και στη συνέχεια, με ένα Video, δίνουμε την απάντηση και τρόπο που δουλεύει η λύση

Ολες οι Ασκήσεις συνοδεύονται από Αναλυτικές απαντήσεις, με σκοπό, ο σπουδαστής, να διορθώνει τα λάθη του και να προχωράει

H Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C++

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, απευθύνεται σε Σπουδαστές και Αποφοίτους Πληροφορικής, σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει να προγραμματίζει.

Διάρκεια

Η Διάρκεια της Σειράς, είναι 30-40 ώρες

Τρόπος Εργασίας - Περιεχόμενο Συνοπτικά

Μέσα από τη Θεωρία που αναπτύσσεται στο Μάθημα, αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις, που καλείται να λύσει, ο σπουδαστής αποκτάει τη δυνατότητα, να προγραμματίζει στη Γλώσσα.

Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει. Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό.

Οι εντολές και οι λεπτομέρειές τους, μαθαίνονται μέσα από τη χρήση, μέσα από Ασκήσεις

Δίνουμε ασκήσεις, ζητάμε από Σπουδαστή να τις λύση, να κάνει τη προσπάθειά του και στη συνέχεια, με ένα Video, δίνουμε την απάντηση και τρόπο που δουλεύει η λύση

Ολες οι Ασκήσεις συνοδεύονται από Αναλυτικές απαντήσεις, με σκοπό, ο σπουδαστής, να διορθώνει τα λάθη του και να προχωράει

H Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Java

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, απευθύνεται σε Σπουδαστές και Αποφοίτους Πληροφορικής, σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει να προγραμματίζει.

Διάρκεια

Η Διάρκεια της Σειράς, είναι 30-40 ώρες

Τρόπος Εργασίας - Περιεχόμενο Συνοπτικά

Μέσα από τη Θεωρία που αναπτύσσεται στο Μάθημα, αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις, που καλείται να λύσει, ο σπουδαστής αποκτάει τη δυνατότητα, να προγραμματίζει στη Γλώσσα.

Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει. Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό.

Οι εντολές και οι λεπτομέρειές τους, μαθαίνονται μέσα από τη χρήση, μέσα από Ασκήσεις

Δίνουμε ασκήσεις, ζητάμε από Σπουδαστή να τις λύση, να κάνει τη προσπάθειά του και στη συνέχεια, με ένα Video, δίνουμε την απάντηση και τρόπο που δουλεύει η λύση

Ολες οι Ασκήσεις συνοδεύονται από Αναλυτικές απαντήσεις, με σκοπό, ο σπουδαστής, να διορθώνει τα λάθη του και να προχωράει

H Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Αναλυτικό Περιεχόμενο και Εικόνες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr