Τήρηση Βιβλίων σε Διπλογραφικό Σύστημα
με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι προσφέρει στο Σπουδαστή

Σε όλα τα συστήματα εκπαίδευσης, ο σπουδαστής παίρνει με κάποιο τρόπο τη πληροφορία και στη συνέχεια, προσπαθεί να αφομοιώσει με μελέτη και ασκήσεις

Πολλοί θεωρούν, πως το Κλασσικό Σύστημα, δηλαδή Διδασκαλία σε τάξη και στη συνέχεια Μελέτη και Ασκήσεις στο σπίτι, είναι το καλύτερο Σύστημα. Στηρίζουν την άποψή τους, στο γεγονός πως το Μάθημα είναι ζωντανό, η Διδασκαλία, γίνεται σε τάξη από Καθηγητή

Ξεχνούν, πως αυτό είναι η μισή αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, ο σπουδαστής είναι μόνος στο σπίτι.

Πρακτικά, σε κανένα από τα Συστήματα που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ο σπουδαστής δεν έχει βοήθεια, την ώρα που μελετάει και κάνει ασκήσεις. Αυτό όμως, είναι το ποιο κρισιμο σημείο, το σημείο που ο σπουδαστής, προσπαθεί να κάνει κτήμα του, να αφομοιώσει τη νέα πληροφορία.

Με τη Νέα Τεχνολογία, που εισάγει στην εκπαίδευση των σπουδαστών της, η Euro Logic Studies, ο σπουδαστής έχει βοήθεια σ αυτό ακριβώς το σημείο.

Αυτό επιτυγχάνεται, με Μαθήματα eLearning, που υποστηρίζονται, από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Βλέπουμε μια εικόνα. Στο πάνω μέρος, υπάρχει ένα κείμενο, η εκφώνηση μιας άσκησης

Εικόνα από το Πρόγραμμα Ασκήσεων

Ο σπουδαστής διαβάζει την εκφώνηση και στο κάτω μέρος, δημιουργεί την εγγραφή, που θεωρεί πως είναι σωστή. Πατάει το πλήκτρο Καταχώρηση.

Με το πάτημα του πλήκτρου, επεμβαίνουν οι ρουτίνες Τεχνητής Νοημοσύνης. Αν η εγγραφή είναι σωστή, καταχωρείται και βγαίνει το κατάλληλο μήνυμα

Αν όμως η εγγραφή έχει κάποιο λάθος, βγαίνει το μήνυμα που βλέπουμε, στην εικόνα που ακολουθεί

Εικόνα από το Πρόγραμμα Ασκήσεων

Βλέπουμε το μήνυμα «Λάθος Λογαριασμός στη Χρέωση», ενώ παράλληλα, το πρόγραμμα έχει επιλέξει τη 3η γραμμή, τη γραμμή στην οποία, υπάρχει το λάθος

Στο κάτω μέρος, υπάρχουν τα πλήκτρα «Υπενθύμιση» και «Νέα Προσπάθεια».

Με το πλήκτρο «Νέα Προσπάθεια», ο σπουδαστής, μπορεί να επεξεργασθεί ξανά την εγγραφή, να διορθώσει το λάθος.

Με το πλήκτρο «Υπενθύμιση», το πρόγραμμα θα επικοινωνήσει με το Server, θα μεταφέρει και θα προβάλει στον υπολογιστή του σπουδαστή, Video Clips, που εξηγούν συνοπτικά, σαν υπενθύμιση, το τρόπο δημιουργίας μιας εγγραφής, σαν αυτή που ζητάει η άσκηση.

Η δυνατότητα υπενθύμισης, την ώρα που ο σπουδαστής κάνει άσκηση, είναι μία προσαρμογή της ύλης, στις ανάγκες του συγκεκριμένου σπουδαστή. Θυμίζουμε, πως δεν έχουν όλοι οι σπουδαστές, τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια κενά ύλης.

Αυτή η συμπεριφορά του Συστήματος, βοηθάει το σπουδαστή, τη στιγμή της άσκησης, τη στιγμή που κανένα άλλο, σύστημα εκπαίδευσης, δεν προσφέρει βοήθεια

Σαν αποτέλεσμα, ο σπουδαστής κάνει πολλές Ασκήσεις και μετά από κάθε προσπάθεια, έχει αμέσως απάντηση και σε περίπτωση λάθους καθοδήγηση. Θα μπορούσε το σύστημα να προβάλει αμέσως τη λύση. Παρ όλα αυτά για διδακτικούς λόγους, δεν δίνει τη λύση, αλλά καθοδηγεί το σπουδαστή να σκεφτεί, ποια είναι η σωστή λύση.

Με τον τρόπο αυτό, οι Σειρές Μαθημάτων, που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη, λειτουργούν σαν ιδιαίτερο Μάθημα. Μετά τη παρακολούθηση της θεωρίας και σε όλη τη διάρκεια των Ασκήσεων, δίπλα στο σπουδαστή, υπάρχει ένας μηχανισμός, που συμπεριφέρεται σαν ένας καλός καθηγητής. Εντοπίζει τα λάθη του σπουδαστή, τον καθοδηγεί να τα διορθώσει και αν χρειαστεί, αναπτύσσει συνοπτικά μία μικρή θεωρία, που ίσως έχει ξεχάσει ή εναλλακτικά, δεν γνωρίζει.

Αυτό θα έκανε, ένας κανονικός καθηγητής, που κάθεται δίπλα στο σπουδαστή και κάνει ιδιαίτερο μάθημα.

Περιεχόμενο Μαθήματος - Εικόνες

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, απευθύνεται σε άτομα, που γνωρίζουν το Λογιστικό Σχέδιο και γνωρίζουν επίσης να δημιουργούν τις βασικές καταχωρήσεις της Λογιστικής, δηλαδή Αγορές, Πωλήσεις, Εισπράξεις, Πληρωμές, Εξοδα και Πάγια.

Θέλουν να μάθουν με λεπτομέρειες, να τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία σε υπολογιστή.

Σ αυτή τη Σειρά Μαθημάτων, υποθέτουμε πως έχουμε μία εταιρία, που αρχίζει να εργάζεται τώρα και της καταχωρούμε τη κίνηση για έναν ολόκληρο χρόνο, ακριβέστερα για 14 μήνες. Κάνουμε ένα πλήρη Λογιστικό Κύκλο. Δώδεκα μήνες του χρόνου, συν δύο του επόμενου, μέχρι να κλείσει ο Ισολογισμός.

Τα Μαθήματα παρέχονται από Απόσταση και είναι e Learning.

Εικόνα από το Μάθημα

Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εμφανίζονται ένα προς ένα τα προβλήματα, που αντιμετωπίζονται σε ένα πραγματικό Λογιστήριο. Ο σπουδαστής παίζει το ρόλο του Λογιστή και κάνει όλη την εργασία. Ο σκοπός είναι να μάθουμε να δημιουργούμε σωστά τις καταχωρήσεις, δηλαδή το Λογιστικό περιεχόμενο. Ο σκοπός ΔΕΝ είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε ένα πρόγραμμα.

Ξεκινάμε την άσκηση, με το άνοιγμα μιας Νέας Χρήσης και τη καταχώρηση του Λογιστικού Σχεδίου. Πρέπει να πάρουμε μία εικόνα, πως γίνεται.

Αμέσως μετά αρχίζει η καταχώρηση των κινήσεων μιας Ολόκληρης Χρήσης.

Η πρώτη Λογιστική κίνηση είναι η κατάθεση του κεφαλαίου της νέας Επιχείρησης. Στη συνέχεια ακολουθεί η καταχώρηση στο Λογιστήριο της αγοράς των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης.

Εικόνα από το Μάθημα

Από το σημείο αυτό αρχίζει η καταχώρηση μιας σειράς Λογιστικών κινήσεων ρουτίνας. Οι κινήσεις αυτές αντιμετωπίζονται καθημερινά σε κάθε Λογιστήριο. Οι Λογιστικές αυτές κινήσεις είναι Αγορές Εμπορευμάτων, Πωλήσεις Εμπορευμάτων, Εισπράξεις από Πελάτες, Πληρωμές Προμηθευτών κλπ.

Στο τέλος κάθε μήνα έχουμε τη δημιουργία και τη καταχώρηση του Λογιστικού άρθρου της Μισθοδοσίας, καθώς και του άρθρου Πληρωμής της Μισθοδοσίας. Κατά τη δημιουργία του άρθρου αυτού, παρέχεται μία αναλυτική εξήγηση του τρόπου δημιουργίας του άρθρου. Παράλληλα κάθε μήνα καταχωρείται το άρθρο πληρωμής των Εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται ο έλεγχος Λογιστικών Άρθρων και υπολογισμός του ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί στο Δημόσιο, ενώ καταχωρείται και το Λογιστικό άρθρο πληρωμής του ΦΠΑ στο Δημόσιο Ταμείο.

Μετά από τη καταχώρηση των άρθρων αυτών, που συμπληρώνουν τις κινήσεις ενός μήνα, έχουμε το κλείσιμο του μήνα και την έναρξη καταχώρησης των στοιχείων του επόμενου μήνα.

Εικόνα από το Μάθημα

Με το τρόπο αυτό, προχωράμε μήνα προς μήνα, βλέποντας διάφορες περιπτώσεις και φθάνουμε στο δωδέκατο μήνα. Με το τέλος της καταχώρησης της κίνησης του μηνός Δεκεμβρίου, κάνουμε το κατάλληλο χειρισμό, για να προχωρήσουμε στην επόμενη χρήση.

Ανοίγουμε μία καινούργια χρήση και εργαζόμαστε παράλληλα σε δύο χρήσεις. Η μία είναι η χρήση που κλείνει ενώ η άλλη , η χρήση που μόλις ξεκινάει.

Στη παλαιά χρήση καταχωρούμε τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού, ενώ στη νέα καταχωρούμε τις εγγραφές που αφορούν τις συναλλαγές του καινούργιου χρόνου, αρχίζοντας από το μήνα Ιανουάριο.

Στη παλαιά χρήση εργαζόμαστε, με σκοπό την εξαγωγή του Οικονομικού αποτελέσματος, Κέρδη ή Ζημίες, της χρήσης που έκλεισε. Για το κλείσιμο του Ισολογισμού καταχωρούνται μία προς μία, οι εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού, που καταχωρούνται ξεχωριστά και όχι με τις κινήσεις του Δεκεμβρίου, ενώ παρέχεται αναλυτική εξήγηση σχετικά με το τί εξυπηρετεί κάθε εγγραφή.

Εικόνα από το Μάθημα

Μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού κλείνουμε τη παλαιά χρήση και τα υπόλοιπα των διαφόρων λογαριασμών, πχ των λογαριασμών Πελατών, Προμηθευτών κλπ μεταφέρονται στην επόμενη χρήση. Η διαδικασία κλεισίματος ισολογισμού, στην άσκησή μας, θεωρητικά, διαρκεί δύο μήνες.

Όλη η άσκηση περιλαμβάνει τη καταχώρηση της Λογιστικής Κίνησης για 12 μήνες, συν δύο μήνες της νέας χρήσης, δηλαδή για 14 μήνες.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο σπουδαστής καταχωρεί 30-35 κινήσεις κάθε μήνα με αποτέλεσμα σε ένα σύνολο 14 μηνών να καταχωρεί 400 -450 Λογιστικές Κινήσεις. Παράλληλα κάνει 14 φορές τον έλεγχο ΦΠΑ, ασχολείται 14 φορές με τη Μισθοδοσία, συν Δώρα, Άδειες κλπ. Η καταχώρηση των κινήσεων αυτών στον υπολογιστή, του επιτρέπει να εξοικειωθεί με την καθημερινή εργασία σε ένα Λογιστήριο και μάλιστα με τη σειρά που γίνεται.

Εικόνα από το Μάθημα

Επειδή όλη αυτή η άσκηση γίνεται από Απόσταση, υπάρχουν απαντήσεις σε όλες τις εγγραφές, με κατάλληλο σχολιασμό, ώστε να μπορεί ο σπουδαστής να διορθώνει τα λάθη του, να εξοικειώνεται με τους διάφορους τύπους καταχωρήσεων και να προχωράει.

Η Σειρά αυτή, είναι μία πολύ καλή εξάσκηση, στη Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικά, σε υπολογιστή.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, για τη Σειρά Μαθημάτων, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα στο info@eurologicstudies.gr