Η Μέθοδος Εκπαίδευσης

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Πως γίνονται τα Μαθήματα

Ενα σημαντικό θέμα, στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε, είναι ο τρόπος που γίνεται η εκπαίδευση, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της

Θυμίζουμε τα γνωστά σε όλους, πλεονεκτήματα της Μεθόδου

Ο Σπουδαστής ξεκινάει όποτε θέλει, προχωράει με το ρυθμό που θέλει. Παρακολουθεί όποια ώρα θέλει, ακόμα και στις τρείς η ώρα το πρωί. Το Σύστημα είναι διαθέσιμο, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

Ο Σπουδαστής, απλά ανοίγει τον υπολογιστή του και εργάζεται ...

Εκτός όμως από αυτά, κάθε ενδιαφερόμενος, πρέπει να ξέρει πολλά περισσότερα, σχετικά με τη Μέθοδο και την Απόδοσή της.

Μία δυνατότητα ενημέρωσης που προσφέρουμε, είναι να παρακολουθήσει ο υποψήφιος Σπουδαστής, το πρώτο Μάθημα Δωρεάν.

Με αυτό το τρόπο, βλέπει πως γίνεται το Μάθημα και βγάζει τα συμπεράσματά του

Εκτός όμως από αυτή τη δυνατότητα, που απαιτεί μία μικρή διαδικασία, υπάρχει και μία άλλη Μέθοδος, που αναπτύσσεται συνεχώς.

Μπορείτε να δείτε γρήγορα Εικόνες, από τη Σειρά Μαθημάτων που σας ενδιαφέρει ή εναλλακτικά, άν θέλετε να διαθέσετε περισσότερο χρόνο, μπορείτε να παρακολουθήσετε Videos, που εξηγούν αναλυτικά, πως γίνονται τα Μαθήματα.

Εικόνες και άλλες Πληροφορίες

Απο αυτό το σημείο, μπορείτε να δείτε, στα γρήγορα, Εικόνες και άλλες πληροφορίες από τις Σειρές Μαθημάτων. Αυτό βοηθάει στην ενημέρωση ...

Επιλέξτε τη κατηγορία θεμάτων, που σας ενδιαφέρει

Εικόνες: Σειρές Μαθημάτων Λογιστικής

Εικόνες: Σειρές Εμπορικής Διαχείρισης (ERP)

Εικόνες: Σειρές Μαθημάτων Προγραμματισμού Υπολογιστών

Εικόνες: Σειρές Μαθημάτων Web Design

Εικόνες: Σειρές Μαθημάτων Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Παρακολούθηση Video Clips

Η Νέα Μέθοδος ενημέρωσης, αποτελείται από Video Clips, άμεσα διαθέσιμα σε όλους, που εξηγούν τη λειτουργία του Συστήματος και τις δυνατότητες παρέχει,με πολλά παραδείγματα από καθαρά Διδακτική πλευρά ...

Αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα Video. Με το χρόνο θα προστεθούν και άλλα

Εισαγωγή στη Μέθοδο Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Lesson - Παρακολούθηση Μαθημάτων

Στο Video που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε, πως λειτουργεί το πρόγραμμα Lesson