Πιστοποίηση Μαθημάτων

Euro Logic Studies: e-Learning supported by Artificial Intelligence

Πληροφορίες για τη Πιστοποίηση Μαθημάτων

Όπως είναι γνωστό, η Euro Logic Studies, προσφέρει Μαθήματα e Learning, από Απόσταση, εδώ και πολλά χρόνια. Η απασχόληση με το e Learning, ξεκίνησε το Μάρτιο του 1997. Η πρώτη προσπάθεια για eLearning από Απόσταση, έγινε το 2008, ενώ από τη 1-1-2014, η Euro Logic Studies, έβαλε σε λειτουργία το σημερινό σύστημα και παρέχει συνεχώς και με επιτυχία, Μαθήματα από Απόσταση.

Σήμερα, μετά το τέλος της παρακολούθησης μιας Σειράς Μαθημάτων, ο σπουδαστής στέλνει στη Euro Logic Studies, με κάποιο απλό χειρισμό, τα αρχεία του προγράμματος που έκανε τις Ασκήσεις, κατά τη διάρκεια των Μαθημάτων.

Η εικόνα που ακολουθεί προέρχεται από τον υπολογιστή ενός σπουδαστή. Βλέπουμε την αποστολή των αρχείων του σπουδαστή, μέσα από το Internet, στα γραφεία της Euro Logic Studies. Σε αυτά τα αρχεία, έχει καταγραφεί, όλη η εργασία του σπουδαστή, όλες οι ασκήσεις που έκανε, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.Μόλις παραλάβουμε τα αρχεία, στα εργαστήρια της Euro Logic Studies, κάνουμε ένα μικρό έλεγχο, με ειδικά προγράμματα που έχουμε αναπτύξει και επιβεβαιώνουμε, πως έγιναν σωστά οι ασκήσεις από το σπουδαστή.

Αν πράγματι οι ασκήσεις έγιναν σωστά, θεωρούμε πως ο σπουδαστής παρακολούθησε τη Σειρά Μαθημάτων, και έχει αποκτήσει τις γνώσεις που έπρεπε, από τη Σειρά Μαθημάτων που παρακολούθησε. Δεν χρειάζεται καμία επιπλέον εξέταση, έχουμε στα χέρια μας όλη την εργασία του σπουδαστή.

Μετά από αυτά, του δίνουμε μία Bεβαίωση Παρακολούθησης.

Στη πορεία του χρόνου, διαπιστώσαμε πως αρκετοί σπουδαστές, ειδικά αυτοί που είναι νεαρής ηλικίας και δεν έχουν καθόλου ή αρκετή εργασιακή εμπειρία, θα ήθελαν μία καλύτερη επιβεβαίωση των προσόντων τους, από κάποιον αναγνωρισμένο Φορέα. Θέλουν αυτό το εφόδιο, για να πείσουν κάποιον εργοδότη, για τις ικανότητες που έχουν.

Αυτή η ανάγκη, συνήθως δεν υπάρχει σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία. Η λογική λέει, πως αυτά τα άτομα, δεν θα τα ρωτήσει κανείς εργοδότης, που απέκτησαν τις γνώσεις που έχουν.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανάγκη των σπουδαστών, ήρθαμε σε επαφή με ανεγνωρισμένους φορείς, που παρέχουν υπηρεσίες Πιστοποίησης σε Φορείς που παρέχουν Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Από τις αρχές του 2022, η Euro Logic Studies, είναι εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, σύμφωνα με το πρότυπο Quality Training Label, από την Acta AE, που είναι εταιρία Spin-Off, δηλαδή Τεχνοβλαστός, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουμε το Πιστοποιητικό by ACTA, του εκπαιδευτικού φορέα Euro Logic Studies.Υπενθυμίζουμε, πως ο όρος University spin-off, είναι διεθνής. Αναφέρεται σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με Πανεπιστήμια και έχουν σκοπό, να αξιοποιούν τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα της έρευνας που γίνεται στα Πανεπιστήμια, που σε διαφορετική περίπτωση, είναι πιθανό να παραμείνουν ανεκμετάλλευτα.

Μία τέτοια επιχείρηση, είναι η ACTA, που μεταξύ των άλλων, εξετάζει Εκπαιδευτικούς Φορείς και τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προσφέρουν. Μετά από την εξέταση, Πιστοποιεί τον Εκπαιδευτικό Φορέα και κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα χωριστά.

Μέχρι τώρα, έχουμε περάσει με επιτυχία, την εξέταση σαν Εκπαιδευτικό Κέντρο, που παρέχει Μαθήματα από Απόσταση, έχουμε Πιστοποιήσει αρκετές Σειρές Μαθημάτων και προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς, σε Πιστοποίηση και των υπολοίπων.

Σε όσους σπουδαστές επιθυμούν, παρέχουμε επιπλέον και Πιστοποίηση, η οποία δεν απαιτεί καμία επιπλέον εξέταση. Στηρίζεται στην εργασία που έκανε ο σπουδαστής, στο χώρο του, στο γραφείο ή το σπίτι κατά τη διάρκεια των Μαθημάτων. Όπως αναφέραμε και προηγούμενα, η εργασία αυτή, είναι καταχωρημένη, στα αρχεία που μας στέλνει ο σπουδαστής. Εξετάζοντας το περιεχόμενο των αρχείων, έχουμε τη συνολική εικόνα της εργασίας του σπουδαστή, οπότε δεν χρειάζεται καμία επιπλέον εξέταση

Για τη Πιστοποίηση, υπάρχει ένα μικρό επιπλέον κόστος. Σημειώνουμε, πως δεν ενσωματώνουμε το κόστος στη τιμή, γιατί υπάρχουν πολλοί, που δεν ενδιαφέρονται και δεν υπάρχει λογική, να χρεωθούν με επιπλέον κόστος.